Dynamo

VÆLG INTERVAL
RSS
2020
Foto: Bax Lindhardt
18 SEP

Hele bakteriesamfund kan sikre os ny antibiotika

I stedet for at isolere antibiotikaproducerende bakterier i laboratorierne har udviklingen taget en ny drejning: Nu skal bakterierne leve sammen, ligesom de gør...

Bakterier og mikroorganismer Celler Syntetisk biologi Bioteknologi og biokemi Sundhed og sygdomme
Foto: Bax Lindhardt
18 SEP

Entire bacterial community can provide us with new antimicrobial agents

Instead of isolating antimicrobial agent-producing bacteria in laboratories, development is taking a new turn: Now the bacteria must live together just as they do in nature...

Bakterier og mikroorganismer Celler Syntetisk biologi Bioteknologi og biokemi Sundhed og sygdomme
Foto: Benny Box
18 SEP

Nyopdaget enzym giver biomasse mere værdi

Med opdagelsen af et nyt enzym kan det en dag blive muligt at udnytte planternes limstof lignin. Stoffet kan anvendes til bl.a. elektronik, forskellige typer bionedbrydelige...

Bioteknologi og biokemi Bioenergi Energiproduktion
Photo: Benny Box
18 SEP

Newly discovered enzyme increases biomass value

With the discovery of a new enzyme, it may one day become possible to use the plants’ glue nutrient—lignin. The substance has applications in electronics, various...

Bioteknologi og biokemi Bioenergi Energiproduktion
Foto Mikal Schlosser
22 JUN

Har vi plads nok til tusinder af nye satellitter?

Centerleder Henning Heiselberg fra Security DTU svarer på spørgsmål om den øgede satellittrafik i rummet.

Jens Kehlet Nørskov. Det, vi skal gøre for at få grønne, flydende brændstoffer. Dynamo nr. 61.
28 MAJ

Det, vi skal gøre for at få grønne, flydende brændstoffer

EU-projektet Energy-X samlede i 2019 ca. 150 førende katalyse- og energiforskere for at få kortlagt, hvordan vi opnår en fossilfri produktion af bræ...

Halm og gylle kan blive til flybrændstof
28 MAJ

Halm og gylle kan blive til flybrændstof

Landbrugets overskudshalm og gylle kan udnyttes til bl.a. fremstilling af flybrændstof.

Planter bliver til jetbrændstof
28 MAJ

Planter bliver til jetbrændstof

DTU Fødevareinstituttet har udforsket mikrobiologisk fremstilling af længere alkoholer, som kan indgå som byggesten til jetbrændstof.

Dynamo nr. 61. Fra biomasse til skibsbrændstof.
28 MAJ

Fra biomasse til skibsbrændstof

Samarbejde mellem DTU og Mærsk Line skal afklare om skibe kan sejle på dimethylæter.

Storskalaproduktion af brint og metanol
28 MAJ

Storskalaproduktion af brint og metanol

Greenlab Skive er en stor national satsning, der skal udvikle teknologier til lagring og konvertering af vedvarende energi til bl.a. bæredygtige brændstoffer...

Philip Fosbøl. Fra biogas til metanol i en container.
28 MAJ

Biogas til metanol i en container

Bæredygtigt brændstof kommer et stort skridt nærmere med et nyt demonstrationsanlæg, der kan omdanne biogas til det flydende brændstof metanol...

Irini Angledaki. Mikrober baner vejen til grønne flyveture. Dynamo nr. 61.
28 MAJ

Mikrober baner vejen til grønne flyveture

I stedet for at brænde bioaffald af skal vi lade mikroorganismer forvandle affaldet til CO2-neutralt brændstof, kemikalier og proteiner.

Dynamo nr. 61. Mere biobrændstof af samme mængde niomasse.
28 MAJ

Mere biobrændstof af samme mængde biomasse

Det er muligt at fremstille meget mere biobrændstof af samme mængde biomasse ved at kombinere elektrolyse med biomasseforgasning.

Ib Chorkendorff. E-fuels kan erstatte fossile brændstoffer. Dynamo nr. 61.
28 MAJ

E-Fuels kan erstatte fossile brændstoffer

Fremtidens fly, skibe og lastbiler skal drives frem af e-fuels - brændstoffer produceret ud fra dels indfanget CO2 og dels brint, der er fremstillet ved spaltning...

Foto: Bax Lindhardt
02 MAR

Nyt måleudstyr skal overvåge plasmaet

Omkring 50 forskellige målesystemer vil indgå i verdens største fusionsenergianlæg, ITER. Ét af dem udvikles på DTU, og det skal overv...

Energi
Foto: ITER
02 MAR

Så stor bliver verdens største tokamak

Med en mio. komponenter og ti mio. dele er ITER en konstruktion i megaklassen. Selve tokamakken kommer op på en vægt på 23.000 ton. Find flere fantastiske...

Energi
Foto: EUROfusion
02 MAR

Fusionsenergiens største udfordringer

Hvad er de største udfordringer, som skal overkommes, før vi kan udnytte fusion til energiproduktion? Professor Volker Naulin, der er leder af DTU Fysiks...

Energi
Foto : ITER
02 MAR

ITER – Verdens største fusionseksperiment

Danmark er blandt de 35 lande, der samarbejder om at bygge verdens største fusionsreaktor mellem Nice og Marseille i Syd­frankrig. Anlægget kan blive vende...

Energi
Foto: Joachim Rode
02 MAR

Tokamak i Lyngby sætter Dnamrk på fusionens verdenskort

Med en tokamak på campus kan DTU bidrage til fusions- energiens realisering – og uddanne næste generation af fusionsforskere.

Energi
Foto: Bax Lindhardt
02 MAR

”Min generation kan blive den første med fusionsenergi”

27-årige Birgitte Madsens ph.d.-forskning bringer hende til de eksperimentelle tokamakker i Kina, USA og England. Hun er optimistisk på fusionsenergiens vegne...

Energi