Dynamo

VÆLG INTERVAL
RSS
2021
Foto Bax Lindhardt
14 JAN

Maskinlæring skal forhindre cyberangreb

Universiteter arbejder sammen med it-sikkerhedsfirma for at blokere hjemmesider med virus, inden man klikker på dem.

System- og datasikkerhed Informationsteknologi
Foto Bax Lindhardt
14 JAN

Machine learning to prevent cyberattacks

Universities are working with IT security company to block virus-infected websites before users click on them.

System- og datasikkerhed Informationsteknologi
Foto Joachim Rode
11 JAN

Hvordan ændrer hjemmearbejdet lederens opgaver?

Lektor Christine Ipsen var blandt de første til at undersøge reaktionerne på det hjemmearbejde, der blev mere almindeligt, da coronakrisen satte ind...

Produktion og ledelse Arbejdsmiljø
Foto Joachim Rode
11 JAN

How does home working change managerial duties?

Associate Professor Christine Ipsen was among the first to study the reactions to the increased home working during the corona crisis. Here she answers some questions about...

Arbejdsmiljø Produktion og ledelse
2020
Foto: DTU Aqua
15 DEC

Live-tv fra havbunden skal gøre fiskeri mere bæredygtigt

Nyt kamerasystem, der kan monteres i bundtrawl, giver for første gang erhvervsfiskere et redskab til at overvåge fiskeriet i realtid. Nu kan de se, om de fanger...

Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr
Foto: DTU Aqua
15 DEC

Live TV from the seabed for more sustainable fisheries

A new camera system that can be installed in bottom trawls provides commercial fishermen with a tool for monitoring their fishing in real time. They can now for the first...

Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr
Foto: Joachim Rode
11 DEC

Wastewater offers important source of knowledge about resistance

Wastewater analysis can detect the spread of resistant bacteria and can be used for global monitoring of the problem.    

Bioteknologi og biokemi Medicin og medicoteknik
Foto: Joachim Rode
11 DEC

Spildevand giver vigtig viden om resistens

Analyser af spildevand kan afsløre udbredelsen af resistente bakterier, og de kan derfor bruges til global overvågning af problemet.

Bioteknologi og biokemi Medicin og medicoteknik
Foto: Mikal Schlosser
09 DEC

Robots are getting better at handling unforeseen situations

In future, the agricultural sector will use collaborating robots to remove organic weeds and get the harvest done.

Robotteknik og automation
Foto: Mikal Schlosser
09 DEC

Robotter bliver bedre til at håndtere uforudsete situationer

Landbruget vil i fremtiden bruge samarbejdende robotter til bl.a. at luge økologisk ukrudt og få høsten i hus.

Robotteknik og automation
Foto: Bax Lindhardt
09 DEC

“The world is changing under our feet”

Artificial intelligence (AI) has the potential radically to change the way we live our lives. But the growing use of AI is also a cause for concern.

Robotteknik og automation Informationsteknologi
Foto: Bax Lindhardt
09 DEC

Verden er ved at ændre sig under fødderne på os

Kunstig intelligens (AI) har potentiale til radikalt at ændre den måde, vi lever vores liv på. Men den voksende brug af AI vækker også bekymring...

Robotteknik og automation Informationsteknologi
09 DEC

Cells optimized to produce antimicrobial agents

With the help of ‘metabolic engineering’, researchers from DTU Biosustain are designing and optimizing microorganisms to produce new substances that can be...

Bioteknologi og biokemi Medicin og medicoteknik
09 DEC

Celler optimeres til at producere antibiotika

Med metoden ’metabolic engineering’ designer og optimerer forskere fra DTU Biosustain mikroorganismer, så de producerer nye stoffer, der kan udvikles...

Bioteknologi og biokemi Sundhed og sygdomme Medicin og medicoteknik
Foto: Bax Lindhardt
07 DEC

Hele bakteriesamfund kan sikre os ny antibiotika

I stedet for at isolere antibiotikaproducerende bakterier i laboratorierne satser forskerne nu på, at bakterierne skal leve sammen, ligesom de gør i naturen...

Bakterier og mikroorganismer Celler Syntetisk biologi Bioteknologi og biokemi Sundhed og sygdomme
Foto: Bax Lindhardt
07 DEC

Entire bacterial community can provide us with new antimicrobial agents

Instead of isolating antimicrobial agent-producing bacteria in laboratories, development is taking a new turn: Now the bacteria must live together just as they do in nature...

Bakterier og mikroorganismer Celler Syntetisk biologi Bioteknologi og biokemi Sundhed og sygdomme
Jens Kehlet Nørskov. Det, vi skal gøre for at få grønne, flydende brændstoffer. Dynamo nr. 61.
03 DEC

Det, vi skal gøre for at få grønne, flydende brændstoffer

For at opnå en fossilfri produktion af brændstoffer og kemikalier skal katalysemetoder, der omsætter solens energi til kemiske processer, gøres...

Foto: Søren Kjeldgaard
01 DEC

Immunforsvarets T-celler skal trænes til at fjerne kræft

Kræftceller er gode til at undvige kroppens forsvarsmekanismer, men immunforsvarets T-celler kan måske trænes op til bedre at kunne finde og fjerne dem...

Celler Sundhed og sygdomme
Foto: Bax Lindhardt
01 DEC

Miljøvenlig skibsfart: Laserlys kan afsløre skibsmalingens tilstand

Med infrarødt laserlys kan forsker fra DTU Fotonik frembringe detaljerede 3D-billeder af skibsmaling, så malingerne kan blive mere holdbare og miljø...

Lasere Optik
Foto: Bax Lindhardt
01 DEC

Environmentally friendly shipping Laser light can reveal condition of ship paint...

With infrared laser light, researchers from DTU Fotonik can produce detailed 3D images of ship paint, so that the paints can become more durable and environmentally friendly...

Lasere Optik Skibe og off-shore-konstruktioner