Grøn bølge på supercykelstierne

fredag 26 feb 16
|

Kontakt

Allan Olsen
Konsulent - PET
Afdelingen for Økonomi og Regnskab
Københavns Kommune, Google og DTU samarbejder for at finde ud af, om dataopsamling fra mobiltelefoner kan udnyttes specifikt til at skabe bedre mobilitet for byens cyklister.

Samarbejdet begyndte, da Google tilbød Københavns Kommune adgang til virksomhedens omfattende datamateriale om trafiksituationen på vejnettet og trafikanters rejsemønstre, data, som genereres af lokaliseringstjenesterne i trafikanternes mobiltelefoner. Københavns Kommune bad dernæst transportforskere ved DTU om assistance med at undersøge, hvordan disse mange informationer kan bruges til at forbedre borgernes mobilitet, i første omgang til at skabe de bedst mulige ’grønne bølger’ på byens supercykelstier. Kommunens strategi for supercykelstier sigter mod at skabe så få stop som muligt for cyklisterne på udvalgte indfaldsveje. Tanken er, at jo færre barrierer der er mellem hjemmet og cyklistens slutdestination, jo højere er sandsynligheden for, at man vil vælge cyklen som transportmiddel. Da en cykel ikke udleder CO2, ønsker kommunen, at så mange som muligt foretrækker cyklen som transportmiddel. Forskerne undersøger nu, hvordan lyssignalerne på en vejstrækning kan samordnes for at tilgodese cyklende borgere.

Anonymiserede data

Google samler data fra mobiltelefoner og andre mobile enheder med Androidstyresystemer. Projektet Google Better Mobility bruger kun anonyme indsamlede ’snapshots’ i form af trafikal statistik såsom gennemsnitshastighed, trafikvolumen og bevægelsesmønstre. Mobilbrugerne har aktivt tilvalgt at dele disse data, og funktionen kan slås fra på de pågældende mobile enheder.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere