All Over Press

Det handler om digitalisering

fredag 26 maj 17

Kontakt

Rasmus Larsen
Prorektor
Rektoratet
45 25 10 10

Kontakt

Hans Nørgaard Hansen
Institutdirektør, Professor, Ph.d.
DTU Mekanik
45 25 48 16

MADE Digital

Konsortiet MADE Digital er en udvidelse af et oprindeligt konsortium, MADE (Manufacturing Academy of Denmark). Det blev etableret i 2014 for at styrke danske produktionsvirksomheder, og samarbejdet omfatter ud over virksomheder desuden GTS-institutter og universiteter. MADE Digital har et samlet budget på 196 mio. kr. fra parterne og Innovationsfonden, og i 2017-19 søsættes i alt 30 digitale forskningsprojekter under ni temaer. DTU er leder af tre af de ni temaer, men har forskere involveret i dem alle.

Se mere på made.dk

Fire industrielle revolutioner

  • Industri 1.0 1760-1840 Produktion udvikler sig fra håndkraft til maskinkraft, godt hjulpet på vej af dampmaskinen. Tekstilindustrien går forrest i denne udvikling med mekaniske vævemaskiner, hvor de første egentlige fabrikker bliver etableret.
  • Industri 2.0 1840-1920 I perioden gør elektriciteten sit indtog i samfundet og dermed også i industrien. Masseproduktionen bliver mulig med strøm, og de første samlebånd ser dagens lys. Der sker også store landvindinger inden for stålindustri, kemikalier, jernbanedrift samt telegraf-, telefon- og radiokommunikation.
  • Industri 3.0 1950-1980 Elektronik gør sit indtog i produktionen. I perioden baner computere vejen for automation som robotter i virksomhederne.
  • Industri 4.0 NU Teknologier bliver forbundet og danner cyberphysical systemer, hvor den fysiske verden (mennesker, produkter og produktion) kobles sammen i den digitale verden.

Kilder: 'Perspectives on manufacturing industries' af Oliver Wyman, ing.dk, wikipedia.org

Den fjerde industrielle revolution er baseret på digitalisering. Mængden af nye, hurtigere og billigere teknologier gør det nemmere for virksomhederne at digitalisere. Og det kan udnyttes til at innovere produkter, effektivisere produktionen og tilbyde nye services til kunderne.

Avancerede robotter, cloudløsninger, 3D-printere, sensorer, måleudstyr og augmented reality er nogle af de teknologier, som bliver nævnt, når talen falder på Industri 4.0. Nogle af teknologierne har været på banen længe, mens andre stadig er ved at modnes.

I disse år sættes teknologierne sammen i nye kombinationer. De danner de såkaldte cyber-physical systemer. Det er fysiske enheder udstyret med en computer, der gør enheden i stand til bl.a. at opfange data og kommunikere. Den sammenkobler den fysiske verden og den digitale verden. Smartphonen er et eksempel på et cyber-physical system. Den kan f.eks. opsamle data som, hvor mange skridt man gik i går, og om man gik i Jylland eller på Bornholm, eller man kan tjekke om ens rute til arbejdspladsen er blokeret af trafikpropper.

Når Industri 4.0 i disse år får luft under vingerne, skyldes det – ud over at teknologierne er her og bliver forbundet – at priserne på dem er faldet kraftigt, skriver Boston Consulting Group og Innovationsfonden i rapporten ’Winning the Industry 4.0 race’. Her pointeres det, at omkostningerne til f.eks. sensorteknologier, cloudbaserede løsninger, båndbredde og computerregnekraft er raslet ned gennem det seneste årti. Nu er teknologierne med andre ord tilgængelige for alle virksomheder næsten uanset størrelse.

Man taler om, at teknologierne er ’enablere’ – en slags katalysatorer – i Industri 4.0. Med det mener man, at det ikke er fremkomsten af teknologierne i sig selv, som udgør den fjerde industrielle revolution, men at det er udnyttelsen af teknologierne og den værdi, dette skaber, som er revolutionen.

Digitalisering af både produkt og produktion

Digitalisering i virksomhederne kan skabe værdi i form af f.eks. mere effektive processer og færre fejl i produktionen, helt nye produkter eller helt nye beslutningsgrundlag, forklarer professor Hans Nørgaard Hansen. Han er institutdirektør på DTU Mekanik, hvor der bl.a. forskes i produktionsteknologi.

Han uddyber: ”Nogle virksomheder er drevet af produktperspektivet. Dvs. at de benytter teknologier til at fremstille nye produkter eller til at tilføje nye funktionaliteter til eksisterende produkter. En ny funktionalitet kan f.eks. være at indbygge sensorer i produktet, som sender data fra forbruger til virksomhed via internettet. Dataene kan f.eks. afdække, hvornår reservedele skal udskiftes, eller hvornår produktet skal have et serviceeftersyn,” siger Hans Nørgaard Hansen.

I andre virksomheder er fokus på at digitalisere produktionsapparatet, forklarer institutdirektøren. ”Her arbejder virksomhederne på at få deres produktionssystemer forbundet med hinanden, så apparater, maskiner eller robotter kommunikerer med hinanden og udveksler data under de forskellige processer i produktionen. Her handler digitaliseringen om at tilrettelægge hele produktionen på en ny måde, og om, hvordan man bruger teknologi til at få en mere robust produktion, hvor der opstår færre fejl. Det kan øge både effektiviteten i produktionen og kvaliteten af produkterne,” siger Hans Nørgaard Hansen.

Når det gælder digitalisering af produkter og produktionsapparat, er der ikke tale om et enten-eller, tværtimod: ”Vil man som virksomhed udnytte Industri 4.0 til fulde, skal man digitalisere både produkterne og produktionen, for det er samspillet mellem de to sider, der kan bringe virksomheden et kvantespring foran konkurrenterne,” siger Hans Nørgaard Hansen. Institutdirektøren påpeger dog, at der ligger et stort arbejde for virksomhederne med at finde ud af, hvad der skal digitaliseres, og hvordan det giver værdi for netop denne virksomhed.

Dette arbejde hjælper DTU med i regi af konsortiet MADE Digital, der er en udvidelse af et oprindeligt konsortium, MADE (Manufacturing Academy of Denmark). Se faktaboksen til højre.

Mindre virksomheder sakker bagud

I Danmark er det hovedsageligt større virksomheder, som er trådt ind i Industri 4.0-æraen. Rapporten ’Winning the Industry 4.0 race’, der er baseret på interviews med 530 danske virksomheder, afdækker, at mindre virksomheder sakker agterud i Industri 4.0-kapløbet. De største barrierer i virksomhederne er mangel på især tre ting: viden, de rette kompetencer og risikovillig kapital.

Derfor foreslår man bl.a., at der skabes et dansk økosystem for Industri 4.0, som bliver bygget op gennem flere samarbejder, hvor virksomheder og universiteter deler og udvikler deres viden. Dette skal bl.a. ske i en række demonstrationscentre, som Innovationsfonden vil støtte etableringen af i løbet af 2017. Innovationsfondens direktør, Peter Høngaard Andersen, forventer, at universiteterne kommer til at spille en afgørende rolle her:

"Vil man som virksomhed udnytte Industri 4.0 til fulde, skal man digitalisere både produkterne og produktionen, for det er samspillet mellem de to sider, der kan bringe virksomheden et kvantespring foran konkurrenterne."
Hans Nørgaard Hansen, institutdirektør, DTU Mekanik

”Universiteterne spiller en væsentlig rolle i forhold til demonstrationscentrene, for de kan træde til med den nyeste viden om bl.a. teknologierne i Industri 4.0. En betydelig involvering fra universiteterne vil sikre centrenes langtidsperspektiv, så de hele tiden er på forkant med den nyeste viden. Desuden er det vores ambition, at centrene kommer til at spille en rolle i rekrutteringen af nye studerende. For de bliver hurtigere præsenteret for koblingen mellem det teoretiske og praktiske i de teknologier, der indgår i Industri 4.0, og det kan måske give nogle inspiration til at vælge en teknisk uddannelse,” siger Peter Høngaard Andersen.

Viden til samfundet

At indgå et tæt og værdiskabende samspil med det omgivende samfund er en central del af DTU’s mission, og prorektor Rasmus Larsen ser derfor DTU som en oplagt aktør, både når kendskabet til Industri 4.0 skal udbredes og implementeres i danske virksomheder, og når universitetet skal uddanne ingeniører med Industri 4.0-kompetencer:

”DTU er jo en national ressource, der leverer ingeniører, viden og innovation til de danske virksomheder. Det vil også sige, at vi fanger store teknologitrends som Industri 4.0 og sikrer, at de er til rådighed i det danske samfund. Som Danmarks største teknologiplatform har DTU et særligt ansvar for at levere relevant viden og med høj kvalitet. Når vi er internationalt orienteret, handler det også om, at vi trækker viden hjem til Danmark og bl.a. får den ind i vores uddannelser, så de ingeniører, der kommer ud i virksomhederne, er i stand til at lave fremtidens produktionssystemer og produkter,” siger Rasmus Larsen.

Download rapporten ’Winning the Industry 4.0 race’ her: kortlink.dk/q94p

Læs også

Ni Teknologier Driver Udviklingen

Industri 4.0 vil manifestere sig gennem ni teknologier og trends, lyder det i en rapport fra konsulentfirmaet Boston Consulting Group

Additive Manufacturing

3D-printere er den dominerende teknologi i additive manufacturing, hvor man kan skræddersy produkter, udvikle små produktioner, producere lokalt eller innovere uden store omkostninger.

Augmented Reality

Virtual realityteknologien kan bruges til at uddanne eller guide medarbejdere i komplekse opgaver som f.eks. vedligehold af maskiner og motorer.

Avancerede Robotter

Fremtidens robotter bliver intelligente og kan samarbejde med både hinanden og med mennesker.

Big Data

Analyse af data kan levere viden og nye beslutningsgrundlag i virksomhederne.

Cloudsystemer 

Clouden kan opbevare store datamængder, men også software, der konstant er helt opdateret.

Cybersecurity

Åbne og integrerede netværk og systemer kræver teknologier, der beskytter virksomhedernes produktion.

Horizontal/ Vertical Integration

Data fra produktion og produkter integreres på tværs i virksomheden og kan føre til en fuldt automatiseret værdikæde fra leverandør til kunde.

Industrial Internet of Things

I denne trend vil teknologi blive indlejret i maskiner, systemer og processer, der forbindes til hinanden via internettet.

Simulering 

Simulering bliver fremover også udnyttet til at teste arbejdsprocesser, før fabrikken overhovedet er opført.

Kilde: ‘Winning The Industry 4.0 Race’, Boston Consulting Group og Innovationsfonden.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

Calcifer the fire deamon - 3D printed ARM Cortex-M4 powered autonomous robot for DTU Robocup 2020

DTU Robocup video 2020 Team Spacey

video thumbnail image

Vis flere