Shutterstock

Lederens tre udfordringer

fredag 26 maj 17

Kontakt

Christine Ipsen
Lektor, sektionsleder
DTU Management
45 25 60 14
Den fjerde industrielle revolution og de forandringer, den kræver af virksomhederne, stiller store krav til ledelsen

Industri 4.0 stiller enorme krav til virksomhedslederne. Mens den daglige produktion kører, skal ledelsen træffe en række beslutninger, som har potentiale til at forandre både virksomhedens strategi og organisation, forklarer lektor Christine Ipsen, leder af forskningsgruppen ’Implementation and Performance Management’ ved DTU Management Engineering. Hun peger særligt på tre udfordringer, som virksomhedens ledelse skal håndtere, hvis de skal udnytte digitaliseringen

Valg af strategi

Når ledere skal vælge en ny digitaliseringsstrategi, skal de bl.a. tage stilling til, om digitalisering skal udnyttes i produktet, eller om den skal være proces- eller produktionsorienteret. Skal virksomheden eksempelvis benytte robotter og automatisere nogle processer? Eller kan digitaliseringen af produktet skaffe data til virksomheden, der dermed kan tilbyde nye services?

For at vælge en rigtig strategi kræver det, at ledelsen forstår sine kunders behov og ændringer i markedet. Det er afgørende for at træffe den rigtige beslutning og udvikle den rigtige forretningsmodel.

Ændringer I organisationen

Uanset hvilken digitaliseringsstrategi en virksomhed vælger, vil det medføre ændringer i organisationen. Det kan være i form af nye arbejdsprocesser, hvor den nærmeste kollega er en robot. Det kræver en ændret adfærd og nye kompetencer. Det kan også betyde nye tværfaglige samarbejdsprocesser mellem medarbejdere i udvikling og produktion, som hidtil har arbejdet adskilt, og hvor man nu skal lære at kommunikere og samarbejde med hinanden.

Der kan også være tale om etablering af nye funktioner og kompetencer inden for f.eks. softwareudvikling, der skal integreres med eksisterende funktioner. Digitaliseringen giver adgang til en øget mængde af data og viden om aktiviteter, performance og adfærd, og det giver også et bedre grundlag for at træffe bedre og hurtigere beslutninger, som før blev truffet på baggrund af medarbejdernes hidtidige viden og erfaringer.

Øget brug af data i produkter, processer og som beslutningsgrundlag kræver dels en accept af data og resultater og dels kompetencerne til at fortolke data, og at nogen i virksomheden kan oversætte dem til noget, som man selv og kolleger kan handle på.Lederen skal derfor overveje, om virksomheden har de rigtige kompetencer, eller om man er nødt til at supplere med nye faggrupper og medarbejdere.

Fokus på implementeringen

Implementeringen af den digitale strategi er en kæmpe udfordring og medfører ændringer på mange niveauer i en organisation.

Med ønsket om at forbedre produktivitet og effektivitet samt fortsat medarbejdertrivsel er spørgsmålet, hvordan man sikrer den bedste implementering af nye digitale services, produkter og/ eller processer. Én udfordring handler om at lægge en plan for, hvordan man får strategien i anvendelse i den drift, der allerede kører i forvejen, så man undgår, at det ender som et lille pilotprojekt på sidelinjen. Ét er at have visionen og projektplanen på plads, men en anden udfordring er at sikre medarbejdernes accept af nye arbejdsprocesser og opgaver og at forholde sig til, om de har de nødvendige kompetencer, interessen og ressourcerne.

Det kræver et samlet fokus, hvor ingeniører og ledere skal forstå betydningen af, at implementering af nye digitaliseringsstrategier får direkte betydning for arbejdsprocesser, organisationen, mennesker og deres adfærd.

Læs også

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere