Colourbox

’Der skal handles nu’

fredag 01 dec 17
Verdens lande skal gøre mere for at begrænse den globale opvarmning. FN’s Emissions Gap Report 2017 efterlyser højere ambitioner for at nedbringe udslip af drivhusgasser.

Hvis den globale opvarmning skal begrænses til to grader – og om muligt lande i nærheden af 1,5 grader – ved udgangen af dette århundrede, skal verdens nationer have højere ambitioner og udvise større handlekraft i forhold til at begrænse udslip af drivhusgasser. Sådan lyder den overordnede konklusion i dette års Emissions Gap Report.

På baggrund af det forgangne års klimaforskning beskriver rapporten, hvor stort et gab der er mellem på den ene side landenes løfter om, hvor meget de vil nedbringe udledningen af drivhusgasser, og på den anden side den reduktion, der rent faktisk er brug for for at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under de to grader.

Dette gab er alarmerende stort, viser den nyeste forskning ifølge rapporten.

De nedskæringer af drivhusgasudslip, som nationerne lovede i Paris i 2015, og som er fundamentet i Paris-aftalen, udgør kun en tredjedel af den samlede nedskæring, som er nødvendig, før det er realistisk, at temperaturstigningen kommer under to grader, siger rapporten.

Emissions Gap Report anviser i år, at der kan være gevinster at hente ved at handle på både kort og lang sigt. På den korte bane kan landene indhente en del af gabet ved at begrænse udslip af de såkaldte short-lived climate pollutants, som er drivhusgasser som f.eks. metan, der ikke opholder sig i atmosfæren særlig længe. På den lange bane er der stadig brug for at nedbringe drivhusgasser, der opholder sig længe i atmosfæren og derved har en længerevarende opvarmende effekt, heriblandt CO2.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere