Foto: Kim Pilegaard

Europa følger drivhusgasserne

fredag 01 dec 17

Kontakt

Kim Pilegaard
Professor
DTU Miljø
45 25 21 58
Med over 100 målestationer i 12 EU-lande indsamler et netværk af europæiske forskere data om tre primære drivhusgasser.

Midt ude i en skov tæt på Sorø ligger en målestation, der drives af DTU Miljø. Instrumenterne i toppen af den 45 meter høje mast registrerer luftens indhold af CO2 ti gange i sekundet. Målestationen ’Sorø’ er en af de over 100 målestationer, som indgår i det paneuropæiske samarbejde ICOS (Integrated Carbon Observation System). Her indsamler DTU Miljø sammen med forskere fra 12 EU-lande data om drivhusgasserne CO2, N2O (lattergas) og CH4 (metan).

Målestationerne er placeret i vidt forskellige regioner og landskaber – til lands og til havs – dels for at få den bedst mulige viden om mængden af drivhusgasser, dels for at få et bedre indblik i naturens rolle i forhold til at optage og cirkulere gasserne.

Photo: Kim Pilegaard

De første indsamlede data bliver tilgængelige i onlineportalen ICOS Carbon Portal ved udgangen af 2017. Hensigten er at give myndigheder og forskningsmiljøer adgang til fakta om de tre drivhusgasser og viden om økosystemernes interaktion med drivhusgasserne. Det er viden, der kan medvirke til at forudsige effekten af klimaændringer. 

Målestationen ’Sorø’ har eksisteret i 20 år, men har siden 2016 været en del af ICOS.

Data fra ’Sorø’ har bl.a. vist, at skovens optag af CO2 er steget de seneste 20 år. Godt halvdelen af optaget kan forklares ved, at træernes vækstsæson – dvs. den periode, træernes blade er grønne – i denne skov er blevet ca. to uger længere, end den var for 20 år siden. Den forlængede vækstsæson skyldes hovedsageligt et varmere klima og øget sommernedbør.

Målestationen væltede i stormen 'Bodil' i december 2013. Billederne er fra 2014, hvor stationen opføres på ny.

Foto: Kim Pilegaard.

 

 

 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere