Samarbejdet med DTU har ført til stabilitet og vækst i den lille virksomhed Sophion, siger Sandra Wilson. Foto: Bax Lindhardt

’Vi får mulighed for at løbe nogle risici’

tirsdag 13 mar 18
|

Hvem - Hvor - Hvad

Hvem: Sandra Wilson

Titel: Head of Technology Development

Hvor: Sophion Biosciences 

Hvad: Virksomheden udvikler, producerer og sælger avanceret måleudstyr, der kan teste nye farmaprodukter helt ned på celleniveau. Sophion Biosciences beskæftiger ca. 60 medarbejdere.
Fælles forskningsprojekter med universiteter betyder, at Sophion Biosciences kan innovere teknogier, hvor der er høj risiko for, at resultaterne ikke kan bruges i virksomheden.

Sophion Biosciences’ automatiserede måleapparater kan på levende celler måle, hvordan et nyt lægemiddel virker. Chippen i det mest avancerede apparat, Qube 384, er blevet udviklet i samarbejde med DTU Nanotech i et projekt delvist finansieret af daværende Højteknologifonden. Chippen kan udføre separate analyser på 384 celler simultant.

Sandra Wilson, head of Technology Development i Sophion Biosciences, kalder forskningsprojektet med DTU Nanotech for signifikant:

”Forskningsprojektet har medvirket til, at vi fik skabt et nyt produkt og derved nye arbejdspladser i vores virksomhed. Det har ført til stabilitet og vækst i virksomheden.”

Sophion Biosciences samarbejder med flere universiteter i både ind- og udland, og virksomheden er stort set altid involveret i et forskningsprojekt med et universitet.

Sandra Wilson forklarer, at det især er afgørende for virksomheden at samarbejde i den tidlige produktudvikling:

”Det er en fase, som er meget kostbar og sårbar for en mindre virksomhed som vores, fordi der er risiko for, at resultaterne ikke kan anvendes i vores forretning. Når vi samarbejder med universiteter i denne fase, nedsætter vi risikoen for tab, samtidig med at vi får luft til at eksperimentere en smule. Desuden giver samarbejde med universitetsforskere os adgang til en dyb faglig ekspertise, som vi ikke nødvendigvis har i huset. Gennem samarbejdet får vi også adgang til universiteternes specialiserede udstyr og laboratorier.”

Samarbejdet kan også bestå af fælles ph.d.-projekter, og frem til 2020 har Sophion Biosciences en erhvervs-ph.d. i samarbejde med DTU Nanotech, hvor virksomheden gennem ph.d.-forskeren afsøger en fremspirende teknologi inden for sit felt.

”Selvom vi er en lille virksomhed, er vores produkter førende – både hvad angår markedsandele og den teknologi, vi anvender. Det er vigtigt, at vi er på forkant med udviklingen, og her er samarbejdet med universiteterne altafgørende.”

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

Susanne Brix Pedersen

video thumbnail image

Vis flere