På DTU gennemføres løbende nationale undersøgelser af danskernes kostvaner og fysiske aktivitet, som viser, hvad vi spiser og hvor meget vi rører os. Billedet forestiller en agurk. Foto: Colourbox.

Nyt til life science på DTU

tirsdag 13 mar 18

Life science på DTU

  • Life science-miljøerne på DTU omfattede i 2017 14 institutter og centre, der enten er specialiserede inden for life science-forskning eller har life science-forskning som et vigtigt hovedområde.

  • Alle 14 institutter og centre har et tæt samspil med en række life science-virksomheder.

  • Samspillet mellem DTU og omverdenen involverer desuden ofte hospitaler og andre universiteter.

  • DTU-institutternes forskning er relevant for hele værdikæden i en life science-virksomhed: fra forskning i helt nye teknologier over produktudvikling til produktion, kvalitetskontrol og dokumentation. 

Kilde: Analysen 'Dansk Life Science under mikroskop' af Iris Group, 2017

Siden 2010 har DTU accelereret nybyggeri samt udvikling og renovering af den eksisterende bygningsmasse på Lyngby Campus for at få plads til nye, topmoderne forskningsfaciliteter. Adskillige projekter opgraderer forskningsinfrastrukturen inden for DTU’s life science-aktiviteter.

Photo: Louise Amalie Juul Sønderskov

BYGNING 301, 306, 307, 309 
Kvanteteknologi til medicinske formål

Bygningerne skal ombygges og moderniseres. Her forskes bl.a. i kvanteteknologi, der kan udnyttes til medicinske formål, hvor kvantemekaniske diamantsensorer måler hjernesignaler eller detekterer kræftceller.

 

BYGNING 344
Laboratoriebygning optimeres

Et stigende antal projekter inden for biomedicin samt to grundforskningscentre – bl.a. inden for drug delivery gennem nano- og mikrokapsler – medfører et øget behov for flere moderne laboratorier.


   Photo: DTU
Photo: Hampus Berndtson  

BYGNING 201-205
Mere end 250 specialiserede laboratorier 

Med mere end 42.000 nybyggede og renoverede kvadratmeter har forskningsmiljøer inden for fødevare- og veterinærområdet samt akvatiske ressourcer nu moderne rammer. Byggeriet rummer mere end 250 specialiserede laboratorier og undervisningsfaciliteter. Forskningen spænder bl.a. over bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og økosystemer, fødevarer og sundhed, fødevaresikkerhed, antibiotikaresistens, immunologi, udvikling af vacciner og livsstilssygdomme.

     

BYGNING 211
Optimerede kemilaboratorier 

Fysisk, organisk og uorganisk kemi er nu under ét tag i bl.a. nyopførte kemilaboratorier på 3.200 m2.

Laboratoriedesignet er velintegreret og driftsoptimeret med plads til 110 stinkskabe fordelt i fire store undervisningslaboratorier og otte forskningslaboratorier.

 
  Photo: Joachim Rode 
Photo: Joachim Rode  

BYGNING 212
Avanceret molekyleforskning 

Nyt center for NMR er flyttet ind i en bygning på 250 m2.

NMR står for Nuclear Magnetic Resonance og kan bruges til analyse inden for kemi og biologi til f.eks. at identificere skimmelsvampens giftstoffer eller lede efter lægemidler til bekæmpelse af antibiotikaresistente bakterier.

BYGNING 220
Bioteknologist højhus 

DTU’s højeste bygning på fem etager er indrettet til bioteknologisk forskning i celler og udvikling af robuste cellefabrikker, der effektivt kan fremstille værdifulde kemikalier, ingredienser til fødevarer, brændstof og medicin. Bygningen rummer i alt 12.300 m2 med flere højt avancerede forskningslaboratorier.

  Photo: Stamers Kontor 
Photo: Line Juul Greisen   

BYGNING 225
Ny laboratoriebygning til bioingeniører

1.800 m2 nye, moderne laboratorier til forskning og undervisning i bioteknologi, fødevareteknologi og biomedicin. Forskernes mission er at skabe større forståelse for vigtige biologiske sammenhænge inden for sygdom og sundhed.

BYGNING 228A
Forsøgshaller til proces- og produktionsforskning 

DTU udvider og forbedrer rammerne for forskningen i produktdesign, procesdesign og produktion på tværs af kemi, bioteknologi, fødevarer, farma og energi med en ny bygning på 5.600 m2, der kommer til at indeholde bl.a. forsøgshaller, laboratorier, undervisningslokaler og værkstedsarealer.

   
 Photo: Stamers Kontor  

BYGNING 324
Digital biologi og sundhedsteknologi  

Forskningen i den nye 4.600 m2 store bygning omfatter bl.a. digital biologi, dvs. analyse og forståelse af biologiske processer, samt forskning i digital sundhedsteknologi, hvilket bl.a. er udvikling af medicinsk udstyr, analyse af data om biosignaler, kognitive processer, adfærd og sociale netværk.

Der arbejdes også med virtual reality, big data samt hjerneforskning og de nyeste hjerneskanningsteknikker.   

BYGNING 340
Forskning i optik og lys

Nye laboratorier med avanceret udstyr til lysforskning er placeret i kælderplan og i det indre af den nye 3.800 m2 store bygning for at sikre mørke og undgå vibrationer fra omgivelserne.

Lysforskernes life science- forskning omfatter biomedicinske anvendelser af optik og laserteknologi samt optisk signalbehandling, imaging og telemedicin.   

   Photo: Adam Mørk
Photo: John E. Krøll   

BYGNING 345C
Mere plads til nanoteknologi  

Ny bygning på 1.500 m2 skaber mere plads og forbinder samtidig nanoforskerne med DTU’s renrum på Danchip, som er en højteknologisk produktionsfacilitet inden for mikro- og nanoteknologi.

Nanoteknologien på DTU omfatter bl.a. drug delivery, lægemiddeludvikling, immunterapi, nanomedicin, lab-on-a-chip og implantater.

           

BYGNING 354
Højtspecialiserede faciliteter til høreforskning 

Høreforskningen er opgraderet med verdens mest sofistikerede laboratoriefaciliteter. Det omfatter bl.a. et nyt, lyddødt rum, hvor man kan undersøge samspillet mellem rumlig hørelse og audiovisuelle stimuli. I ’physiology lab’ kan forskere undersøge, hvor og hvordan hjernen behandler akustiske og audiovisuelle informationer.

           
  Photo:  

Kommende bygning - Vand- og miljøforskning

En ny bygning skal opføres med laboratorier til forskning i miljø- og ressourceproblemer. Forskerne udvikler bl.a. teknologier, der understøtter genanvendelse og udnyttelse af restprodukter som affald, husdyrgødning, bygningsaffald og spildevand.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

Susanne Brix Pedersen

video thumbnail image

Vis flere