Foto: Büro Jantzen

Danmark i verdenstoppen inden for solvarme

mandag 10 dec 18
|
af Erik Holm

Kontakt

Simon Furbo
Lektor
DTU Byg
45 25 18 57

Forskningen på DTU

• DTU’s solvarmeforskning ligger på DTU Byg, Institut for Byggeri og Anlæg.

• Forskningen omfatter bl.a. solstråling, solvarmeanlæg og anlæg til både produktion af varme og strøm, varmelagring og integration af solenergi i energisystemet.

• Forskergruppen driver adskillige testfaciliteter bl.a. en klimastation til måling af solstråling, hvor målingerne kan hentes gratis fra et website, samt prøvestande for solfangere, varmelagre og solvarmeanlæg

Danmark er førende i verden inden for solvarme, og udenlandske eksperter rejser til DTU for at forske og teste nye teknologier.

Over de senere år er antallet af store solvarmeanlæg til fjernvarme i Danmark nærmest eksploderet. Stadig flere steder rundt om i landet ser man store solvarmecentraler, der producerer bæredygtig varme til danskerne. “Der er sket virkelig meget de seneste ti år i forhold til solvarmens effektivitet og pris, og vi har været med hele vejen,” siger Simon Furbo, lektor og leder af forskningsgruppen Solar Heating ved DTU Byg.

Solvarmecentraler defineres som solvarmeanlæg med et solfangerareal større end 500 kvadratmeter. Ved udgangen af 2017 var der 296 solvarmecentraler i drift verden over, hvoraf de 111 anlæg var placeret i Danmark. Ifølge Det Internationale Energiagentur er Erik Holm Büro Jantzen 75 pct. af verdens samlede areal til solvarmecentraler placeret i Danmark. Det er mere end de samlede arealer i Tyskland, Kina, Østrig og Saudi-Arabien, der indtager de følgende pladser. Danmark er med andre ord verdens navle for solvarme.

“Det er helt vildt. Man kunne lettere forstå det, hvis tallet var pr. indbygger, men det er ikke tilfældet. Udviklingen bliver endnu mere utrolig, når man ser på et verdenskort over solstrålingen, hvor Danmark jo absolut ikke ligger i top,” siger Simon Furbo.

Men det er faktisk ikke så underligt, som det måske lyder. Danmark har med fjernvarmen et veludbygget system til distribution af varme. 64 pct. af vores bygninger er koblet til fjernvarmesystemer, der tilmed fungerer ved relativt lave temperaturer. Det giver gode muligheder for solvarme som en varmeløsning, da den også bedst fungerer ved lave temperaturer.

En anden faktor, der øger interessen for solvarme, er, at mange af de små kraftvarmeværker er pressede af lavere elpriser som følge af en stigende andel af vindkraft, og de har fået øjnene op for solvarme. 

“Solvarme er ganske enkelt blevet et bedre og billigere alternativ til eksempelvis naturgas,” siger Simon Furbo og påpeger, at den energi, som går til at producere og installere selv de største solvarmecentraler i Danmark, er betalt hjem efter mindre end et år.

Øger troværdighed

Det store antal solvarmecentraler herhjemme betyder, at det er her DTU-forskernes primære fokus ligger. Forskernes aktiviteter går især på at lave målinger og simuleringsmodeller for store solfangerfelter samt beregning af ydelser og optimering af design af felterne.

I Brønderslev testes f.eks. et anlæg med CSP-solfangere (Concentrating Solar Power) på 27.000 kvadratmeter, der bruger olie som solfangervæske. Her udvikler DTU simuleringsmodeller for anlægget og følger dets ydelse. Det sker i samarbejde med virksomheden Aalborg CSP, der producerer solfangere. Ifølge divisionsdirektør Jes Donneborg betyder samarbejdet, at virksomheden får adgang til ekspertise og samtidig øger sin troværdighed over for kunderne.

“I Brønderslev er det DTU selv, som laver måledata og fremlægger dem. Det giver en blåstempling af vores egne måledata, som er utrolig meget værd for os,” siger Jes Donneborg.

DTU-forskernes viden om solvarme bruges også i mere overordnede sammenhænge og projekter som energiplanlægning og udvikling af internationale metoder og standarder. Lige nu arbejder de tæt sammen med forskere fra 22 universiteter og institutioner i Europa om at skabe en videnskabelig metode, der gør det muligt at sammenligne solvarme med forskellige energiteknologier på en fair måde. DTU leverer beregninger og analyser.

Jens Donneborg peger på samarbejdet om at finde nogle standardiserede måle- og testmetoder som et afgørende felt for branchen globalt.

“Som virksomhed angriber vi feltet fra et kommercielt synspunkt. Kunne man blive enige om at have en fast metode til at måle og præsentere resultater, vil det have stor betydning for vores data, når vi befinder os ude i verden,” siger Jes Donneborg.

Kinesere søger mod Lyngby

DTU’s ekspertise i solvarme tiltrækker en lang række internationale virksomheder og eksperter til DTU i Lyngby. Det gælder især forskere fra Kina.

“Kineserne har opdaget, at vi er de eneste, som forsker i solvarme i Danmark. Det betyder, at vi næsten hele tiden har kinesiske gæsteforskere og ph.d.-studerende, som er betalt af det kinesiske forskningsråd. Det er vældig interessant, for dansk teknologi med store solvarmecentraler er for alvor ved at blive rullet ud i Kina. Der er virkelig gang i den, specielt i Tibet, der er et af de mest solrige områder i verden,” siger Simon Furbo. Solvarme er altså kommet for at blive som en bæredygtig og billig energikilde. Men solvarme dækker stadig kun to pct. af vores samlede varmebehov. Det vil dog ændre sig radikalt de kommende år, mener DTU-forskeren. Han peger på en analyse fra solvarmeforeningen, der estimerer, at solenergi vil dække 15 pct. af danskernes varmebehov i 2030 og hele 40 pct. i 2050.

“Jeg har arbejdet med solvarme i 40 år og set prisudviklingen. Teknologien bliver hele tiden billigere, systemerne enklere, og erfaringerne større. Vi har slet ikke set toppen endnu,” siger Simon Furbo.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere