Foto: NOAH

Norsk partner står klar

torsdag 04 apr 19
|
af Morten Andersen
Den norske virksomhed NOAH oplever stigende interesse for cirkulær økonomi, og det lover godt for patenteret DTU-metode.

En af Norges førende virksomheder inden for behandling af farligt affald er parat til at samarbejde med forskerne på DTU Byg om elektrodialytisk genvinding.

”Vores kunder ønsker i stigende grad, at vi ikke kun foretager en forsvarlig slutdeponering af deres affald, men også sørger for at bringe værdifulde komponenter tilbage i anvendelse. I den forbindelse er metoden, som Lisbeth M. Ottosen har opfundet, bestemt interessant. Vi forestiller os en rolle, hvor vi kan bringe metoden op i større skala og samtidig gøre den yderligere robust,” siger Pelle Funder Michelsen, country manager for Danmark i den norske virksomhed NOAH, som naturligvis ikke må forveksles med den danske miljøorganisation af samme navn. 

Cirkulær økonomi i fremgang

NOAH har ca. 80 medarbejdere. På øen Langøya modtager virksomheden farligt affald fra primært Norge, Danmark og Sverige. Den danske del af affaldet er bl.a. flyveaske fra affaldsforbrænding. Flyveasken neutraliseres med jernholdig affaldssyre. Med andre ord behandles affald med affald, hvilket anses som nyttiggørelse af Miljøstyrelsen i Danmark. Resultatet bliver flydende gips, som pumpes til slutdeponering i nedlagte kalkbrud på Langøya.

”Vi råder over en velfungerende BAT-teknologi (bedste tilgængelige teknologi, red.), men ønsker også at se fremad. Vi kan tydeligt mærke, at der er større samfundsmæssig interesse for cirkulær økonomi. Tendensen udspringer i høj grad fra EU og spreder sig nu fra land til land,” siger Pelle Funder Michelsen og indrømmer, at han en overgang tænkte, at der var tale om et modelune:

”Vi har før set, at der har været talt meget om genanvendelse, og så er det gået over igen. Men denne gang er det anderledes. Mange af vores kunder er offentlige, og det er tydeligt, at de er pålagt en klar dagsorden om, at der skal genanvendes mere. Samtidig følger stadig flere regeringer op med puljer, hvor man kan søge midler til konkrete projekter. Den cirkulære tankegang har bidt sig fast.”