Foto: Mikal Schlosser

Gode idéer realiseres i DTU Link

tirsdag 03 dec 19

Kontakt

Jacob Aabroe
Projektleder
DTU Skylab
44 80 50 88
Tæt på 35 mindre opstartsvirksomheder har i et års tid været tilknyttet DTU Link og fået værdifuld hjælp i form af forskertimer, værkstedstid og gode råd.

Let adgang til forskere, et værksted med topklasseudstyr, kontorfaciliteter i et åbent og imødekommende miljø og administrative medarbejdere, som ved, hvad små innovative virksomheder har brug for af hjælp – og har de rette kontakter til at skaffe den. Sådan beskrives DTU Link af virksomheder i det inkubationsmiljø, som for halvandet år siden blev skabt på DTU Risø Campus med midler fra Region Sjælland.

En af de senest tilkomne er Nordic Algae, som er startet af studerende på diplomingeniøruddannelsen Proces og Innovation. De vil bidrage til at løse problemet med at skaffe mad til stadig flere mennesker på Jorden ved at udvikle udstyr til dyrkning og høst af tang.

”Vi har aftalt et innovationsforløb, hvor vi får finansieret kontorplads, værksteds- og forskertimer. For os handler det om at få produceret nogle prototyper, og så er det en ekstra gevinst, at vi her fra Risø har direkte adgang til at teste vores dyrknings- og høstsystem i Roskilde Fjord,” siger Eske Emil Mørkedal.

Han og to medstuderende blev færdige med uddannelsen i sommer, så nu kan de hellige sig Nordic Algae. Men de vil gerne bevare tilknytningen til DTU og den lette vej til værksted og forskere.

Mandagsmøder hos DTU Link

En anden opstartsvirksomhed, Snapform, arbejder på at digitalisere design og produktion af proteser til benamputerede. I forbindelse med opstarten af deres virksomhed kom Bo Esbech og hans makker til et af DTU Links månedlige mandagsmøder. Her er morgenmad, oplæg om iværksætteri og god gammeldags networking.

”Efter foredraget blev vi vist rundt i faciliteterne og så straks, at det var lige, hvad vi manglede. Vi laver mange prototyper af benproteser, og værkstedet har en virkelig god 3D-printer. Det er et kæmpe plus, at vi bare kan gå over og sætte maskinen i gang med at printe protesen, i stedet for at vi hver gang skal sende opgaven i byen,” siger Bo Esbech.

Han har også haft glæde af at møde andre mindre virksomheder og udveksle erfaringer, blandt andet med fundraising, ligesom DTU Link-personalet har været gode til at hjælpe med praktiske løsninger.

DTU Link har i dag 15 tech-startups siddende på Risø Campus, og der er plads til flere. Der er pt. innovationssamarbejder i gang med 35 virksomheder. DTU Link arbejder på at forlænge og udvide projeket, så man kan imødekomme den store efterspørgsel fremover.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere