Jens Kehlet Nørskov. Det, vi skal gøre for at få grønne, flydende brændstoffer. Dynamo nr. 61.

Det, vi skal gøre for at få grønne, flydende brændstoffer

torsdag 28 maj 20

Kontakt

Jens Kehlet Nørskov
Professor
DTU Fysik
45 25 38 18

EU-projektet Energy-X samlede i 2019 ca. 150 førende katalyse- og energiforskere for at få kortlagt, hvordan vi opnår en fossilfri produktion af brændstoffer og kemikalier. Professor Jens Kehlet Nørskov fra DTU var i spidsen for projektet. Her ridser han de største udfordringer op.

1. Vi skal sikre en billig løsning

Vi kan allerede lave grønne brændstoffer ved hjælp af elektrokemiske og termokemiske processer – men det er for dyrt. Det skyldes dels, at det udstyr, der findes i dag, er relativt dyrt, og dels at der er for store energitab i selve processerne. Vi bruger med andre ord for meget energi på at få produceret fossilfrie brændstoffer. Selvom energien kommer fra sol og vind, er der tale om store tab. Nogle lande kan måske sige, at de har råd til at betale to til tre gange mere for en liter brændstof, men vi kan ikke forlange, at lande, som er i udvikling og gerne vil op på samme levestandard, som vi har, skal betale så meget. Vi har selv opnået vores levestandard ved at bruge den billigst mulige energi, nemlig olie, kul og gas.

2.Vi skal finde nye katalysatorer

Katalysatorer er materialer, der driver den kemiske reaktion, vi udnytter til at producere flydende, grønne brændstoffer med. Vi har en række katalysatorer allerede, men vi har brug for at udvikle nye, der er langt bedre, så processerne bliver mere effektive. Det er også vigtigt, at de udvindes af materialer, som ikke er baseret på sjældne grundstoffer, hvilket vil drive prisen op på hele løsningen. For at finde nye katalysatorer skal der forskes i nye materialer helt nede på atomart niveau.

3.Vi skal kunne skalere op

Verdens forbrug af flydende brændstoffer er helt enormt. Vi skal blive bedre til at få det, som virker i laboratorierne, til at virke i stor skala, da vi har brug for at kunne implementere teknologien på terawatt-niveau. Det er nødvendigt, at vi kan opskalere massivt, for at løse verdens energiefterspørgsel.

4. Vi skal investere massivt

Hvis vi skal lykkes med at gøre den elektrokemiske og termokemiske produktion af grønne, flydende brændstoffer billigere, så kræver det massive investeringer i forskning. Det kan føre til de nødvendige forskningsgennembrud, som bl.a. opdagelsen af nye katalysatorer. Vi er under et stort tidspres, og vi er nødt til at finde måder at accelerere udviklingen og implementeringen af ny teknologi, f.eks. gennem nye partnerskaber mellem universiteter og industri. Vi er nødt til at samle alle kræfter i hele verden.

Om Energy-X

  • Energy-X er et stort europæisk projekt, der i det seneste år har haft fokus på at kortlægge, hvor vi fortsat mangler forskning eller udvikling for at kunne producere fossilfrie brændstoffer og kemikalier.
  • Projektet samlede Europas dygtigste forskere på området og de virksomheder, der kan udvikle og anvende den nye teknologi.
  • Arbejdet mundede ud i en ’research roadmap’ – en rapport, der er blevet fremlagt for Europa-Kommissionen.

Læs mere på www.v-sustain.dtu.dk