Storskalaproduktion af brint og metanol

Storskalaproduktion af brint og metanol

torsdag 28 maj 20

Kontakt

Søren Linderoth
Institutdirektør, Professor
DTU Energi
46 77 58 01

Greenlab Skive er en stor national satsning, der skal udvikle teknologier til lagring og konvertering af vedvarende energi til bl.a. bæredygtige brændstoffer.

Den grønne omstilling af transportsektoren udgør en særlig udfordring, da fly, skibe og tunge køretøjer som busser og lastbiler er vanskelige at elektrificere. Derfor er der stort fokus på at finde alternative, fossilfrie brændstoffer til disse transportmidler.

Dette er netop et af Greenlab Skives formål. Greenlab Skive er en stor national satsning, der i slutningen af 2019 modtog 80 mio. kr. fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

DTU Energi deltager i projektet, hvor der bl.a. skal etableres en storskalafacilitet til produktion af brint og metanol. Produktionen af brint og metanol skal ske ved at udnytte strøm fra vedvarende energikilder som vindmøller og solceller. På den måde er det muligt at lagre el fra vedvarende energikilder og senere udnytte den til produktion af bæredygtige brændstoffer til den tunge transport.

”I fremtidens energisystem, hvor meget af energien kommer fra sol og vind, er det afgørende at kunne omdanne og lagre energien. Greenlab Skive giver en unik mulighed for at arbejde med det i fuld skala,” siger Søren Linderoth, institutdirektør ved DTU Energi.