Image supplied

Ny grænse for det tolerable indtag af fire fluorerede stoffer

fredag 18 sep 20

Kontakt

Anne Marie Vinggaard
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 75 49
Mange europæere overskrider den grænse for det tolerable indtag af fire fluorerede stoffer med kendte sundhedsskadelige virkninger, som den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har fastsat.

Fluorerede stoffer er menneskeskabte kemiske forbindelser, der skyer vand, fedt og smuds. Derfor bliver de brugt i et utal af produkter bl.a. i fødevareemballager af pap og papir og imprægneringsprodukter til sko og tekstiler for at gøre dem vand- og fedtafvisende samt i brandslukningsskum.

Stofferne er problematiske, fordi de er svært nedbrydelige og ophobes i både miljøet og i mennesker og forskning har vist, at mange af stofferne er både sundheds- og miljøskadelige.

På anmodning fra EU kommissionen har EFSA udarbejdet en opdateret risikovurdering af fluorerede stoffer. EFSA har som noget nyt valgt at tage højde for kombinationseffekter og har samlet vurderet de fire fluorerede stoffer, der bidrager med cirka halvdelen af den mængde fluorerede stoffer, mennesker er udsat for. Det drejer sig om PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.

Fisk, kød, frugt, æg og drikkevand er blandt de kilder, der bidrager mest til eksponeringen.

Ny, væsentligt lavere indtagsgrænse end den hidtidige

Vurderingen fastsætter en grænse for det tolerable ugentlige indtag af de fire stoffer på 4,4 nanogram per kilo kropsvægt per uge. Denne nye grænse er langt lavere end den hidtil gældende grænse for det tolerable ugentlige indtag. I vurderingen konkluderer EFSA, at mange europæere overskrider grænsen, samt at børn under ti år er udsat for den største eksponering for stofferne. 

EFSA’s eksperter har udpeget immunforsvarets nedsatte respons på vacciner som den mest kritiske sundhedsskadelige effekt ved de fire stoffer. Denne sundhedsskadelige effekt er vist i mennesker med vægtige danske bidrag og indikerer, at stofferne kan bidrage til forringet immunforsvar generelt hos mennesker.

Professor Anne Marie Vinggaard fra DTU Fødevareinstituttet, som i mange år har forsket i fluorerede stoffers sundhedsskadelige effekter, ser den nye indtagsgrænse som et væsentligt skridt på vejen mod at beskytte mennesker mod udsættelse for disse problematiske stoffer. 

Slut med fluorerede stoffer i dansk fødevareemballage

I Danmark er pap, mad- og bagepapir med tilsatte fluorerede stoffer blevet forbudt fra 1. juli 2020 – med mindre emballagen indeholder en funktionel barriere, som hindrer stofferne i at vandre fra emballagen over i fødevaren.

Bag forbuddet ligger forskning i stoffernes afsmitning fra pap- og papiremballager til fødevarer, som DTU Fødevareinstituttet har gennemført i samarbejde med forbrugerorganisationer, virksomheder, andre forskningsinstitutioner og myndigheder.

Læs mere

På EFSA’s website findes en kort gennemgang af hovedpointerne i vurderingen samt link til en side, hvor risikovurderingen kan downloades.

Læs mere om fluorerede stoffer og deres sundhedsskadelige effekter samt tiltag til at udfase brugen af dem på DTU Fødevareinstituttets website: Fakta om fluorerede stoffer.

Forbrugerinformation om, hvordan man undgår fluorerede stoffer, findes på Miljøstyrelsens website og på Forbrugerrådet Tænks website. Virksomheder kan finde mere information om emballagelovgivning og krav på Fødevarestyrelsens website

 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

Stillbillede fra animation om DTU Fødevareinstituttets arbejde med risikovurderinger.

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere