Foto Mikal Schlosser

Eksamen med VR-briller løfter bygningsdesign

tirsdag 23 jun 20

Kontakt

Jan Karlshøj
Sektionsleder, lektor
DTU Byg
45 25 17 11

Kontakt

Andrei-Cornel Danet
Undervisningsassistent
DTU Byg
Digitalt design af konstruktioner og eksamination med VR-briller afslører tidligt svage led og udfordringer i byggeprocesser.

VR-briller og digital planlægning af bygninger afslører udfordringer i design og i samspillet mellem forskellige bygningssystemer som ventilation, brandsikkerhed, geoteknik. Det er konklusionen efter 300 masterstuderende på DTU Byg har gennemført kurset Advanced Building Design, hvor deres eksamensprojekt er virtuelle tegninger bedømt af en censor gennem en guidet tur med VR-briller.

”VR-briller gør alle forhold i en konstruktion synlige og giver underviserne en helt konkret oplevelse af rummet og sammenhængen mellem de forskellige bygningssystemer. Intet er gemt i et digitalt design – i modsætning til illustrationer og tegninger, som ikke giver den samme gennemsigtighed. Og derfor giver det digitale design og VR-oplevelsen et løft i kvaliteten,” siger lektor og sektionsleder Jan Karlshøj fra DTU Byg.

Kvalitets- og visualiseringsværktøj

"VR-briller giver store besparelser i de studerendes tidsforbrug, og i fremtidige arbejdsopgaver kan det reducere omkostninger i byggeprocesser."
Andrei-Cornel Danet, undervisningsassistent

Undervisningsassistent Andrei-Cornel Danet har inddraget VR-briller i undervisningen på DTU Bygs kurser i Basic BIM (Bygnings Informations Model) og Advanced BIM de seneste tre semestre. VR-brillerne bliver anvendt som kvalitets- og visualiseringsværktøj i de studerendes arbejde med i digitalt design, og Andrei-Cornel Danet vurderer, at VR-brillerne styrker de studerendes mulighed for at identificere fejl i design og konstruktioner.

”VR-brillerne gør det muligt at opdage fejl tidligt og rette dem. Det giver store besparelser i deres tidsforbrug, og i fremtidige arbejdsopgaver kan det reducere omkostninger i byggeprocesser,” siger Andrei-Cornel Danet.

Stort potentiale

VR teknologien bliver i Danmark anvendt af flere virksomheder som blandt andre NCC. Casper Gullach, Head of Virtual Design & Construction i NCC forklarer dog, at en af udfordringerne med VR teknologien er, er at da VR for alvor vandt frem, var BIM-modellerne ikke på et niveau, hvor de for alvor kunne bruges og give værdi. Derfor faldt interessen.

”Nu er BIM-modellerne på flere af vores projekter i en langt bedre stand end tidligere, men til gengæld er der ikke i samme grad som tidligere fokus og ressourcer tilknyttet VR. Man kan sige, at timingen desværre ikke har været så god i forhold til introduktion og test af VR. Det kan dog vise sig, at der er et stort potentiale i teknologien, når modelkvaliteten stiger og teknologien bliver lettere at anvende. Netop den lette tilgang gør i dag, at augmented reality, AR, vinder frem, fordi denne teknologi begynder at blive introduceret i allerede anvendte programmer, så vi kan udnytte dem i kombination med BIM,” siger Casper Gullach.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere