Photo: Colourbox.com

Pesticidrester i kosten 3. kvartal 2020

mandag 25 jan 21

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68

Kontakt

Pernille Bjørn Petersen
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 24

I alt 488 fødevarer er udtaget i forbindelse med den danske pesticidkontrol for 3. kvartal 2020. DTU Fødevareinstituttet har vurderet, at pesticidresterne i fem prøver udgør en sundhedsmæssig risiko. Pesticidrester påvist i én anden prøve kan ikke udelukkes at udgøre en sundhedsmæssig risiko.

Hvert kvartal rapporterer DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen resultater fra den danske pesticidkontrol. Rapporten for 3. kvartal 2020 omfatter resultater for 488 konventionelle eller økologiske stikprøver og mistankeprøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og animalske produkter, som er analyseret for pesticidrester.

Buprofezin er fundet i to prøver (chili og peberfrugt fra Tyrkiet) og dimethoat og chlorpyrifos er begge fundet i én prøve (svampe fra Vietnam) i koncentrationer over grænseværdien, som er vurderet til at udgøre en sundhedsmæssig risiko. Det samme gælder fundet af chlorpyrifos i to prøver (vindruer fra Egypten og tørret bønne fra Madagaskar). 

Derudover er chlorpyrifos fundet i en prøve af citroner fra Egypten, der er målt i mængder signifikant over detektionsgrænsen men under den gældende grænseværdi. For denne prøve har DTU Fødevareinstituttet vurderet, at en sundhedsskadelig risiko ikke kan udelukkes. 

Det er ikke afklaret, om chlorpyrifos har en skadelig virkning på generne. En sundhedsmæssig risiko ved fund af stoffet kan derfor ikke udelukkes – uanset om grænseværdien er overholdt eller ej.

Overskrider pesticidindholdet i en fødevare grænseværdien, må den ikke længere sælges. Vurderes det, at indholdet kan udgøre en sundhedsmæssig risiko, bliver fødevaren også tilbagekaldt fra markedet, og en advarsel bliver sendt via EU’s advarselssystem for foder og fødevarer, RASFF. Der er således også udsendt fem RASFF i forbindelse med denne kvartalsrapport.

Læs mere

Se kvartalsopgørelsen: Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2020 (pdf). Kvartalsopgørelsen er udelukkende en opgørelse af de prøver, som er analyseret i det kvartal.

Resultaterne fra Fødevarestyrelsens pesticidkontrol vil blive rapporteret mere indgående i den årlige rapport om pesticidrester i fødevarer, som DTU Fødevareinstituttet udarbejder i samarbejde med Fødevarestyrelsen. Rapporten publiceres i sidste halvdel af året efter det år, hvor prøverne er udtaget. 

Find kvartalsrapporten og tidligere årsrapporter samt flere oplysninger om pesticidrester på DTU Fødevareinstituttets website.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

Stillbillede fra animation om DTU Fødevareinstituttets arbejde med risikovurderinger.

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere