Projektet "Nyfødt" har udviklet et koncept for et digitalt dialogværktøj til forældre. Fra venstre  Peyman Kor Data Science, DTU, Henriette Hintz udviklingsjordemoder Hvidovre Hospital, Lasse B. Alsbirk, Data Science, ITU, Adi Iyer, AI Engineering, DTU. Foto: Borsen.

Dialogværktøj for forældre vinder digital konkurrence

onsdag 23 okt 19

Kontakt

Diana Landaes Lundgren
Programme Manager
DTU Skylab
93 51 09 86

Projekt Nyfødt

Kontakt

Lasse Buschmann Alsbirk
Studerende på IT Universitet
laal@itu.dk
M +45 31120581

Digi DiveX

DTU Skylab Digital udbyder en ny innovationskonkurrence, Digi DiveX – AI in healthtech.

Konkurrencen er et innovationsforløb over fire dage, og er den første aktivitet i en række nye initiativer, hvor DTU Skylab Digital vil tiltrække digitale talenter og forbinde aktører på tværs af fagområder. Konkurrencerne skal skabe innovation og tilbyde gode rammer for iværksætter-projekter baseret på digitale teknologier.

Digi DiveX-finalen med pitch fra de deltagende projekter blev afholdt 10. oktober, hvor mentorer, case-givere og nøgleinnovationspersoner fra Region Hovedstaden og Erhvervsstyrelsen var tilstede. 

Dommerpanelet bestod af Peter Jensen CTO af Cellari, Stine Mølgaard Sørensen COO af Radiobotics og Ben Cahill, leder af DTU SkylabDigital.

DTU giver førstepræmie på 100.000 kr. til studenter-udviklet digitalt dialogværktøj til nybagte forældre.

Digitale teknologier som machinelearning og digital billedanalyse skal bruges aktivt til at sikre forældre til nyfødte information om akutte problemer. Sådan lyder opskriften på det første innovationsprojekt, som modtog DTU Skylab Digitals pris på 100.000 kr. til at udvikle digitale løsninger for medarbejderne i sundhedsvæsenet.

Projektet er blevet til i en innovationskonkurrence, Digi DiveX – AI in healthtech, der er et innovationsforløb over fire dage. Konkurrencen blev i oktober holdt for første gang i DTU Skylab og udspringer af en AI-iværksætterindsats, som er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, DTU Science Park, DTU Compute, DTU Skylab og Nordic AI. Iværksætterindsatsen har til formål at generere nye startups, som anvender kunstig intelligens (AI) i sundhedsvæsenet eller styrke eksisterende AI-løsninger.

Vinderprojektet, som bærer navnet ’Nyfødt’, er udviklet af fire DTU-studerende og en studerende fra IT Universitetet. Projektet skitserer en hjemmesideløsning, der skal levere digital information om ukritiske problemstillinger efter fødsel og lette jordemødrene for nogle af de mange spørgsmål fra nybagte familier, som tager en del af deres tid.

Machinelearning og billedgenkendelse

Nyfødt-løsningen er baseret på brug af machinelearning, hvor forældrene enten henvises til mere generel information på nettet, eller, hvis deres problem vurderes at være akut, til at tale med en jordemoder. Den digitale data-behandling suppleres med oplysninger fra barnets og forældrenes journal og indgår i præsentationen af deres sag, så de ikke skal starte forfra, når de får fat på jordemoderen.

Lasse B. Alsbirk fra projekt Nyfødt, som til daglig studerer Data Science på IT Universitetet, forklarer, at løsningen skal bygge videre på de erfaringer, der i dag er med digital kommunikation fra blandt andet apps som Vivino, der er baseret på billedgenkendelse.

”Billedgenkendelse vil være et stærkt værktøj, som for eksempel kan bruges til at afklare, om et spædbarn har en type diarre, som forældrene skal have akut hjælp til. Andre løsninger kan være at bruge allerede eksisterende data fra Sundhedsplatformen aktivt i informationen til forældre og jordemødre,” siger Lasse B. Alsbirk.

I det videre arbejde med at udvikle Nyfødt kan de fem studerende bruge de 100.000 kr. fra Digi DiveX til at købe personaletimer fra Region Hovedstaden og få dækket andre udgifter.

Cases fra sundhedsvæsenet

Digi DiveX konkurrencen havde i alt 25 digitale innovatører, hovedsagligt computer science-studerende med kompetencer i udvikling af kunstig intelligens. Deltagerne blev fordelt i fem teams og koblet på tre forskellige kliniker-cases fra forskellige afdelinger i Region Hovedstaden og skulle derefter udvikle deres egne konkrete AI-baserede løsninger.

Gennem kontakt med Region Hovedstadens Center for HR og sektion for læringsteknologi blev der identificeret en case ”New Parents” fra fødeafdelingen på Hvidovre Hospital.

En anden case om digital monitorering af patienters kost og ernæring blev leveret af Afdelingen for Ortopædkirurgi og klinisk forskningscenter ved København Universitets Hospital, som har lokaler på Hvidovre Hospital.

Og den tredje case om anvendelse af kunstig intelligens til forebyggende sundhedsbehandling kom fra Nyt Hospital Nordsjælland.

DTU Skylab’s tre samarbejdspartnere, som havde leveret cases deltog aktivt i workshops og havde løbende dialog med grupperne. Derudover stillede AI/sundhed startups op som mentorer, inspirationskilder, og bedømmelsespanel af løsningerne. Nordic AI stillede mentorer til rådighed fra Corti og Unumed. DTU Skylab leverede inspiration i form af oplæg fra stifterne af kendte startups som Cellari, Measurelet ApS og Radiobotics. Og DTU Healthtech stillede med en postdoc i sundhedsdata som mentor.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere