Total implementerer ny viden om Nedre Kridt reservoiret

fredag 06 dec 19
|

GEUS og Københavns Universitet har produceret forskningsresultater omkring den stratigrafiske ramme for Nedre Kridt kalklagene. Dette har givet Total en bedre forståelse af reservoiret, som kan implementeres i deres geologiske modeller.

Det er to år siden, at der blev lanceret et forskningsprogram med fokus på forbedring af olieindvindingen fra Nedre Kridt reservoiret. Nu overføres de første resultater til Total for at øge forståelsen for Adda feltet i Nordsøen. Resultaterne fra GEUS og Københavns Universitet opdaterer den geologiske model og blev præsenteret på en workshop i Totals kernelager i Nordhavn og på den nyligt afholdte DHRTC Technology Conference (se billeder foroven).

”Workshoppen var meget nyttigt og forbedrede vores forståelse af feltet, hvor Total har startet et nyt projekt. Stratigrafiforskningen i Nedre Kridt leverer konceptuelle modeller, der begrænser alternative fortolkninger og reducerer usikkerheden,” siger Alexander Calvert, Lead Geophysicist fra Total.

Resultaterne, som Total har fået, er en del af et DHRTC-arbejde på reservoirer med lav permeability, som på forskellige måder sigter mod at finde måder til at forbedre olieindvindingen, f.eks. ved forbedret forståelse af fordelingen og kvaliteten af reservoiret, hvilket i sidste ende kan forbedre estimatet af tilstedeværende producerbare hydrocarboner.

”Samarbejdet mellem de mange involverede deltagere har været fremragende hele vejen igennem med mange interaktioner og møder for at sikre, at vi alle arbejder i samme retning og at ny viden kontinuerligt deles. Dette har ført til de meget anvendelige nye indsigter fra GEUS og KU,” siger Ulla Hoffmann, programme manager hos DHRTC.

Et andet vigtigt forskningsområde er det geomekaniske, hvor man undersøger størrelsen af den kompaktion, der sker, når bjergarten kollapser, som resultat af at væske og dermed tryk fjernes, ved at olien produceres. Hermed kan man bedre estimere hvor meget energi, der er i systemet til at presse olien ud af reservoiret.

”Total`s samarbejde med DHRTC er værdifuldt i forhold til Nedre Kridt lagene. Dette reservoir er mere udfordrende at udvikle end kalken fra Øvre Kridt på grund af dets højere lerindhold og er generelt mindre godt forstået. De geomekaniske undersøgelser i Nedre Kridt vil hjælpe os med at forstå, om forskelle mellem vores 4D-forudsigelser fra reservoir-simulering er resultatet af materielle huller i vores reservoirforståelse eller blot afspejler usikkerhed i vores forudsigelsesmetoder,” forklarer Alexander Calvert.

Se Jon Inesons poster om stratigrafisk arkitektur af Nedre Kridt's Adda felt. 

Stratigraphic architecture of the Lower Cretaceous Adda Field

Tryk på billedet for fuld størrelse eller tryk her.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------

De fire forskningshypoteser fra programmet Lower Cretaceous og forventede nøgleleverancer.

 • Natural fractures contribute to flow
              Sector model/Field scale fracture model
 • The distribution of reservoir quality can improve the estimate of the amount of oil present
 • Updated OIIP based on improved understanding of reservoir quality and distribution
 • Compaction is an important contributor to drive mechanism
             Geo-mechanical model in 3D, quality controlled against 4D seismic
 • Gas injection can help improve recovery
             Reservoir simulation of conceptual and sector model representative for LCr reservoirs

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Junioringeniør

Vis flere