Dynamo

VÆLG INTERVAL
RSS
2020
Foto Colourbox
09 NOV

Bakterier sikrer bedre udnyttelse af biomasse

En speciel blanding af hårdføre bakterier indgår i en ny proces, der åbner for at omdanne selv de mest genstridige former for biomasse til metan...

Bioteknologi og biokemi Energi
Foto Colourbox
09 NOV

Bacteria ensure better use of biomass

A special blend of robust bacteria in a new process is paving the way to convert even the stubbornest forms of biomass into methane.

Energi Bioteknologi og biokemi
Photo: Benny Box
08 NOV

Newly discovered enzyme increases biomass value

With the discovery of a new enzyme, it may one day become possible to use the plants’ glue nutrient—lignin. The substance has applications in electronics, various...

Bioteknologi og biokemi Bioenergi Energiproduktion
Foto: Benny Box
08 NOV

Nyopdaget enzym giver biomasse mere værdi

Med opdagelsen af et nyt enzym kan det en dag blive muligt at udnytte planternes limstof lignin. Stoffet kan anvendes til bl.a. elektronik, forskellige typer bionedbrydelige...

Bioteknologi og biokemi Bioenergi Energiproduktion
06 OKT

District heating digitalization contributes to 2030 targets

Using data and local weather forecasts instead of drawings of the supply network and simulations to control supply temperature can save the district heating sector money...

Energi Informationsteknologi
06 OKT

Digitalisering i fjernvarmen bidrager til 2030-mål

Det sparer penge og CO2, når fjernvarmesektoren styrer temperaturen med data og lokale vejrudsigter i stedet for tegninger af ledningsnettet og mavefornemmelser...

Informationsteknologi Energi
Photo: Mikal Schlosser
30 SEP

Why are we so busy developing new batteries?

The EU wants to accelerate the development of new batteries—but why is this so urgent? Tejs Vegge, professor at DTU Energy, provides the answer.

Energi
Foto: Mikal Schlosser
29 SEP

Hvorfor har vi travlt med at udvikle nye batterier?

EU satser stort på at accelerere udviklingen af nye batterier, men hvorfor haster det sådan? Professor på DTU Energi, Tejs Vegge, svarer. 

Energi
Foto: Bax Lindhardt
02 MAR

New measuring equipment to monitor plasma

About 50 different measuring systems will be included in the world’s largest fusion energy plant, ITER. One of them will be developed at DTU and will monitor the...

Energi
Foto: Bax Lindhardt
02 MAR

Nyt måleudstyr skal overvåge plasmaet

Omkring 50 forskellige målesystemer vil indgå i verdens største fusionsenergianlæg, ITER. Ét af dem udvikles på DTU, og det skal overv...

Energi
Foto: ITER
02 MAR

THE WORLD’S BIGGEST TOKAMAK

With one million components and ten million parts, ITER is a mega-sized construction. The tokamak itself weighs 23,000 tonnes. Discover more amazing facts about ITER here...

Energi
Foto: ITER
02 MAR

Så stor bliver verdens største tokamak

Med en mio. komponenter og ti mio. dele er ITER en konstruktion i megaklassen. Selve tokamakken kommer op på en vægt på 23.000 ton. Find flere fantastiske...

Energi
Foto: EUROfusion
02 MAR

Fusion energy's biggest challenges

What are the biggest challenges that must be overcome before we can utilize fusion for energy production? Professor Volker Naulin, who is head of the plasma physics and...

Energi
Foto: EUROfusion
02 MAR

Fusionsenergiens største udfordringer

Hvad er de største udfordringer, som skal overkommes, før vi kan udnytte fusion til energiproduktion? Professor Volker Naulin, der er leder af DTU Fysiks...

Energi
Foto : ITER
02 MAR

ITER - The world's largest Fusion experiment

Denmark is one of 35 countries working together to build the world’s largest fusion reactor between Nice and Marseille in the South of France. The plant could be...

Energi
Foto : ITER
02 MAR

ITER – Verdens største fusionseksperiment

Danmark er blandt de 35 lande, der samarbejder om at bygge verdens største fusionsreaktor mellem Nice og Marseille i Syd­frankrig. Anlægget kan blive vende...

Energi
Foto: Joachim Rode
02 MAR

Tokamak in Lyngby puts Denmark on the fusion map

With a tokamak on campus, DTU can contribute to the realization of fusion energy, and, not least, educate the next generation of fusion scientists.

Energi
Foto: Joachim Rode
02 MAR

Tokamak i Lyngby sætter Dnamrk på fusionens verdenskort

Med en tokamak på campus kan DTU bidrage til fusions- energiens realisering – og uddanne næste generation af fusionsforskere.

Energi
Foto: Bax Lindhardt
02 MAR

"My generation may be the first to utilize fusion energy"

27-year-old Birgitte Madsen’s PhD research brings her to the experimental tokamaks in China, the United States, and England. She is optimistic about fusion energy...

Energi
Foto: Bax Lindhardt
02 MAR

”Min generation kan blive den første med fusionsenergi”

27-årige Birgitte Madsens ph.d.-forskning bringer hende til de eksperimentelle tokamakker i Kina, USA og England. Hun er optimistisk på fusionsenergiens vegne...

Energi