Dynamo

VÆLG INTERVAL
RSS
2020
Foto: Mikal Schlosser
09 DEC

Robots are getting better at handling unforeseen situations

In future, the agricultural sector will use collaborating robots to remove organic weeds and get the harvest done.

Robotteknik og automation
Foto: Mikal Schlosser
09 DEC

Robotter bliver bedre til at håndtere uforudsete situationer

Landbruget vil i fremtiden bruge samarbejdende robotter til bl.a. at luge økologisk ukrudt og få høsten i hus.

Robotteknik og automation
Foto: Bax Lindhardt
09 DEC

“The world is changing under our feet”

Artificial intelligence (AI) has the potential radically to change the way we live our lives. But the growing use of AI is also a cause for concern.

Robotteknik og automation Informationsteknologi
Foto: Bax Lindhardt
09 DEC

Verden er ved at ændre sig under fødderne på os

Kunstig intelligens (AI) har potentiale til radikalt at ændre den måde, vi lever vores liv på. Men den voksende brug af AI vækker også bekymring...

Robotteknik og automation Informationsteknologi
Foto: Vestergaard Company
02 MAR

Automation will increase flight safety

PhD researcher will contribute to automating aircraft deicers in the coming years. Security is top priority.

Robotteknik og automation
2019
Credit: Mikal Schlosser
08 OKT

Q&A: Næste generation af robotter får situationsfornemmelse

Lige nu udvikles robotter, der kan aflæse omgivelserne og tilpasse deres handlinger derefter, fortæller professor Ole Ravn. Han er leder af DTU’s forskning...

Robotteknik og automation
2018
Foto:AGCO
24 SEP

Høsten bliver automatiseret

Mejetærskeren er en yderst kompleks landbrugsmaskine, der udfører flere forskellige typer opgaver samtidig. Et forskningssamarbejde har nu gjort det muligt...

Fødevareproduktion Innovation og produktudvikling Robotteknik og automation
Erhvervs-ph.d. Kræn Vodder Busk på et containerskib, hvor han undersøgte de praktiske forhold under sejladsen, som hans løsning skulle fungere under. Foto: Man Diesel & Turbo.
01 MAR

Slut med sort skibsrøg

Skibsfarten er en klimavenlig transportform. Men samtidig står den for en stor del af verdens udslip af de giftige NOx’er. Derfor arbejdes der verden over p...

Robotteknik og automation
Foto: Rasmus Degnbol
01 MAR

Selvkørende busser på DTU

Når Hovedstadens Letbane bliver en realitet, skal borgerne vænne sig til selvkørende busser. Nu skal de testes på Lyngby Campus og i Albertslund...

Robotteknik og automation
2017