Foto: Joachim Ladefoged

Bæredygtig energi

DTU’s forskning bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler og understøtte FN’s 7. verdensmål om bæredygtig energi.

En stor del af DTU’s forskning bidrager til at nå målet om, at Danmark i 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler. Forskningen understøtter samtidig FN’s 17. verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor verdensmål nummer syv er bæredygtig energi.

I temaet om bæredygtighed kan du læse om nogle af de teknologier DTU udvikler til en bæredygtig forandring.

Som led i udvikling af bæredygtig energi, forsker DTU i fusionsenergiens rolle som energikilde i det fremtidige samfund.