Foto: Joachim Ladefoged

Bæredygtig energi

En stor del af DTU’s forskning bidrager til at nå målet om, at Danmark i 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler. Forskningen understøtter samtidig FN’s 7. verdensmål om bæredygtig energi.

Vindenergi