Foto: Sabina Askholm Larsen, DTU

Bæredygtige byer

Verdensbefolkningen bevæger sig mere end nogensinde før fra landdistrikter til byer, hvilket skaber større byer og øget befolkningstæthed. Fænomenet er globalt og sker på tværs af økonomiske, kulturelle og sociale skel. Vi bliver i stigende grad en verden af byer.

Energi