Trængsel er en af de udfordringer, DTU's forskning kan give løsninger på

Transport

DTU’s forskning giver grundlaget for at finde de mest bæredygtige transportløsninger og imødegå udfordringer relateret til f.eks. trængsel, miljø og sikkerhed.