Bestyrelsesmøde den 1. april 2016

Dagsorden

1. Underskrift af referat af bestyrelsesmødet den 20. november 2015

2. Underskrift af forretningsorden (sagsfremstilling, bilag 1)

3.  Rektoratsrapport (dele som lukket punkt) (sagsfremstilling)

4. Udkast til årsrapport 2015 (sagsfremstilling, bilag 1, bilag 3, bilag 4)

5. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2015 (sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

6. Life Science og bioengineering bygning (sagsfremstilling)

7. Status for dialog med Miljø- og Fødevareministeriet (lukket punkt)

8. Ekstra finansiering til "Villum Center for Advanced Structural and Material Testning" (lukket punkt)

9. Ekstra finansiering til vindtunnellen på DTU Risø Campus (lukket punkt)

10. Godkendelse af to ejendomskøb på Lyngby Campus (lukket punkt)

11. Fastlæggelse af profil og godkendelse af proces for rekruttering af udefrakommende bestyrelsesmedlemmer (lukket punkt)

12. Prorektors ansættelse (behandles for lukkede døre)

13. Evt.

Referat