Bestyrelsesmøde den 2. december 2016

Dagsorden

1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 16. september 2016

2. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt) (sagsfremstilling. bilag1 og bilag 2)

3. Bestyrelsens forretningsorden (sagsfremtilling)

4. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2016 og igangsættelse af Elektromagnetisk Testcenter (sagsfremstilling, bilag 1)

5. Life Science og Bioengineering byggeriet (sagsfremstilling)

6. Kommissorium for Life-følgegruppen (sagsfremstilling)

7. Forhandling med Kampsax Kollegiet om køb af grund (lukket punkt)

8. Regnskab efter 3. kvartal 2016 og prognose for 2016 (sagsfremstilling, bilag 1)

9. Revideret konsolideringspolitik (sagsfremstilling, bilag 1)

10. Forslag til finanslov 2017 og politisk aftale om forskningsreserven (Sagsfremstilling)

11. Indgåelse af rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet, herunder status for konkurrenceudsættelsen (sagsfremstilling)

12. Udkast til Budget og Handlingsplan 2017, samt overslg 2018 - 2020 (sagsfremstilling, bilag 1)

13. Revisionens tilrettelæggelse af revisionen af årsrapport 2016 (sagsfremstilling, bilag 1)

14. Forlængelse af kontrakt med institutrevisor (lukket punkt)

15. Bestyrelsens selvevaluering (lukket punkt)

16. Rektors ansættelse (behandles for lukkede døre)

17. Evt.

Referat