Bestyrelsesmøde den 15. juni 2015

Pkt. 1. Underskrift af protokol

Pkt. 2. Meddelelser (Sagsfremstilling)

Pkt. 3. Rektorartsrapport. Dele som lukket punkt. (Sagsfremstilling)

Pkt. 4. Økonomi efter 1. kvartal 2015 (Sagsfremstilling, Bilag 1)

Pkt. 5. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2015 (Sagsfremstilling, Bilag 1)

Pkt. 6. Life Science og Bioengineering bygning (Sagsfremstilling)

Pkt. 7. DTU's risici, forsikringsforhold og retslige tvister. Lukket punkt.

Pkt. 8. Revideret forslag til ligestillingspolitik for øvrige ledelsesorganer (Sagsfremstilling, Bilag 1Bilag 1 og Bilag 3)

Pkt. 9. Låneoptagelse (Sagsfremstilling, Bilag 1)

Pkt. 10. Status for nyt Dana og forberedelse af lån til medfinansiering. Lukket punkt.

Pkt. 11. Emner til bestyrelsens seminar i september 2015 (Sagsfremstilling)

Pkt. 12. Redegørelse for studenterinnovation og samarbejde med erhvervslivet på Ballerup Campus (Sagsfremstilling, Bilag 1, Bilag 2)

Pkt. 13. Godkendelse af aftagerpanel (Sagsfremstilling, Bilag 1)

Pkt. 14. Investering i ny kølecentral på DTU Lyngby Campus (Sagsfremstilling)

Pkt. 15. Medfinansiering af letbane / finansiering af terræn- og anlægsarbejde på Lyngby Campus i forbindelse med letbanen. Lukket punkt.

Pkt. 16. Forhandling med Lyngby-Taarbæk Forsyning om matrikel på DTU Lyngby Campus. Lukket punkt.

Pkt. 17. Fastlæggelse af møder i 2016 (Sagsfremstilling)

Pkt. 18. Evt.

Referat