Bestyrelsesmøde den 16. september 2016

1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni 2016

2. Rektoratsrapport. Dele som lukket punkt. (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

3. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2016 (Sagsfremstilling, bilag 1

4. Godkendelse af moderniseringsinvestering i resten af bygning 358 på Lyngby Campus (Sagsfremstilling)

5. Life Science og Bioengineering bygning (Sagsfremstilling)

6. Regnskab efter 2. kvartal 2016 og prognose for 2016 (Sagsfremstilling, bilag 1)

7. 10-års budget (Sagsfremstilling, bilag 1)

8. Halvårsstatus for udviklingskontrakten 2015 - 2017 (Sagsfremstilling, bilag 1)

9. Rapport fra den daglige ledelse for status på handlingsplan 2016 (Sagsfremstilling, bilag 1)

10. Oplæg til Handlingsplan 2017 (Sagsfremstilling, bilag 1)

11. Udefrakommende medlemmer af DTU's bestyrelse. Lukket punkt

12. Evt.

13. Bestyrelsens seminar - strategisk drøftelse. Lukket punkt.

Referat