Bestyrelsesmøde den 18. september 2015

Pkt. 1. Underskrift af protokol

Pkt. 2. Meddelelser (Sagsfremstilling)

Pkt. 3. Rektorartsrapport. Dele som lukket punkt (Sagsfremstilling)

Pkt. 4. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2015 (Sagsfremstilling, bilag 1)

Pkt. 5. Opdeling af byggeprojekt i 4. kvadrant på Lyngby Campus (Sagsfremstilling)

Pkt. 6. Godkendelse af igangsættelse af byggeprojekt "Nyt fysik- og energibyggeri". Lukket punkt.

Pkt. 7. Godkendelse af revideret budget og igangsættelse af byggeprojekt "Renovering af bygning 228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik" (Sagsfremstilling)

Pkt. 8. Life Science og Bioengineering bygning (Sagsfremstilling)

Pkt. 9. Status på låneoptagelse (Sagsfremstilling)

Pkt. 10. Revideret finansieringspolitik (Sagsfremstilling, bilag 1)

Pkt. 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 (Sagsfremstilling, bilag 1)

Pkt. 12. 10-års budget (Sagsfremstilling, bilag 1)

Pkt. 13. Rammerne for DTU's datterselskaber (Sagsfremstilling, bilag 1)

Pkt. 14. Halvårsstatus for udviklingskontrakten 2015 - 2017 (Sagsfremstilling, bilag 1)

Pkt. 15. Rapport fra den daglige ledelse for status på Handlingsplan 2015 (Sagsfremstilling, bilag 1)

Pkt. 16. Oplæg til Handlingsplan 2016 (Sagsfremstilling, bilag 1)

Pkt. 17. Strategisk Rapport 2014 / opfølgning på indikatorer for Strategi 2014 - 2019 (Sagsfremstilling)

Pkt. 18. Rammeaftaler tilbage til normalsituationen (Sagsfremstilling)

Pkt. 19. Evt.

Pkt. 20. Bestyrelsens seminar - strategisk drøftelse. Lukket punkt.

Referat