Bestyrelsesmøde den 20. juni 2016

Dagsorden

1. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2016

2. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt) (sagsfremstilling)

3. Fastlæggelse mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2017 (sagsfremstilling)

4. Regnskab efter 1. kvartal 2016 og prognose for 2016 (sagsfremstilling, bilag 1)

5. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister (lukket punkt)

6. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2016 (sagsfremstilling)

7. Life Science og Bioengineering byggeri (sagsfremstilling)

8. Køb af Kampsax-grund i tracéet langs Helsingørmotorvejen (lukket punkt)

9. Oplæg om DTU's vision for anvendelse af tracéet langs Helsingørmotorvejen (intet mødemateriale)

10. Købsaftale vedr. nabohus til Prøvestationen for Store Vindmøller ved Høvsøre (sagsfremstilling)

11. Erhvervelse af Prøvestationen for Store Vindmøller ved Høvsøre (lukket punkt)

12. Status på arbejdet i ligestillingsudvalget (sagsfremstilling)

13. Drøftelse af forhold i forbindelse med aktuelle universitetspolitiske - og økonomiske sager (lukket punkt)

14. Emner til bestyrelsens seminar i september 2016 (sagsfremstilling)

15. Udefrakommende medlemmer af DTU's bestyrelse (Lukket punkt. behandles for lukkede døre)

16. Evt.  

 Referat