Bestyrelsesmøde den 20. november 2015

Pkt. 1 Underskrift af protokol

Pkt. 2. Meddelelser (Sagsfremstilling)

Pkt. 3. Rektoratsrapport. Dele som lukket punkt (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

Pkt. 4. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2015 (Sagsfremstillimg, bilag 1)

Pkt. 5. Life Science og Bioengineering byggeri (Sagsfremstilling)

Pkt. 6. Forlængelse af kommissorium for Life-følgegruppen (Sagsfremstilling, bilag 1)

Pkt. 7. DTU's værditilvækst for samfundet (Sagsfremstilling, bilag 1)

Pkt. 8. Redegørelse for DTU's IT-sikkerhedsniveau (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

Pkt. 9. Indgåelse af rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet (Sagsfremstilling)

Pkt. 10. Forslag til finanslov 2016 og politisk aftale om forskningsreserven (lukket punkt)

Pkt. 11. Revisionens tilrettelæggelse af revisionen af årsrapport for 2015 (Sagsfremstilling, bilag 1)

Pkt. 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og prognose for 2015 (Sagsfremstilling, bilag 1)

Pkt. 13. Styrket soliditet i 10-års budgetter for 2015 - 2024 (Sagsfremstilling)

Pkt. 14. Udkast til Budget og Handlingsplan 2016, samt overslag 2017 - 2019 (Sagsfremstilling, bilag 1)

Pkt. 15. Justering af bestyrelsens forretningsorden (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

Pkt. 16. Finansiering fra fonde og virksomheder. Lukket punkt

Pkt. 17. Redegørelse for universitets aftale- og systemcompliance vedr. e-handelssystemer, inkl. fremadrettede initiativer (Sagsfremstilling)

Pkt. 18. Besøg af rigsrevisor - oplæg om Rigsrevisionen mv. (Sagsfremstilling, bilag1)

Pkt. 19. Bestyrelsens selvevaluering 2015. Lukket punkt,

Pkt. 20. Evt.

Referat