Bestyrelsesmøde den 27. marts 2015

Pkt. 1. Underskrift af protokol

Pkt. 2. Underskrift af forretningsorden (Sagsfremstilling, bilag1)

Pkt. 3. Meddelelser (Sagsfremstilling)

Pkt. 4. Rektorartsrapport. Dele som lukket punkt (Sagsfremstilling)

Pkt. 5. Udkast til årsrapport. Lukket punkt (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 3bilag 4, bilag 5)

Pkt. 6. Orientering om låneoptagelse (Sagsfremstilling, bilag 1)

Pkt. 7. Status for byggeprojekter (Sagsfremstilling, bilag 1)

Pkt. 8. Life science og bioengineering bygning (Sagsfremstilling)

Pkt. 9. Investeringer i undervisningslokaler og studiemiljø (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

Pkt. 10. Finansiering af vindtunnel (lukket punkt)

Pkt. 11. Ligestilling for øvrige ledelsesorganer (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

Pkt. 12. Præsentation af økonomistyring på institutterne (Sagsfremstilling)

Pkt. 13. Evt.

Referat