Årsfesttale 2015

Rektor Anders Bjarklevs tale ved årsfesten på Danmarks Tekniske Universitet fredag d. 8. maj 2015.

Deres Majestæt, Deres kongelige højhed, excellencer, kære gæster og kolleger, fantastiske studerende, mine damer og herrer.

 

Det går ufattelig… dårligt… på landets universiteter.

I hvert fald hvis man skal tro, hvad medierne skriver.
Heldigvis skal man ikke tro på alt, hvad man læser – for ihvertfald her,

på DTU, går det ufattelig godt.

 

Det er mig derfor en stor glæde at byde jer alle rigtigt hjerteligt velkommen til en rigtig årsfest.
Et af årets absolutte højdepunkter på DTU, og vanen tro afholder vi den i samarbejde med Polyteknisk Forening.

 

Der er meget at fejre – meget mere end jeg kan nævne her!

Men én ting er fælles for alle aktiviteterne på DTU det sidste år:
De skaber værdi.

Det er back to basics – grundlæggende DTU:
nemlig HC Ørsteds mission fra 1829:

 

… at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab
til gavn for samfundet
.

 

Og det er netop – hvad vi her på DTU – gør. Vi skaber værdi!

 

Og grundlæggende for vores måde at gøre dette på, er vores værdier:

 

Engagement - Nytænkning – Troværdighed

 

Det er engagement, når DTU igen optager flere studerende:

I en hverdag, hvor der begynder at være mangel på ingeniører - og hvor fremskrivningerne tyder på en endnu større mangel - så er det stigende optag et klart eksempel på, at DTU bidrager til at løse samfundets udfordringer: Vores studerende er nemlig et af vores allerstørste bidrag til vækst i samfundet.

Sidste sommer optog vi 6 pct. flere studerende – og i vinteroptaget var der en stigning i ansøgerantallet på hele 172 pct.

 

Som vi plejer at sige: ”DTU – det bli’r til noget!”

 

Det med ”at det bli’r til noget”, det gælder på alle måder vores studerende, de danske og de udenlandske, i Danmark og ude i verden.
Vores studerende rejser nemlig i langt højere grad ud i verden: Vi har set en flot vækst i udveksling af studerende med en stigning på 13 pct. for de udrejsende studerende. Samtidigt modtager vi mange studerende fra verden: Det er vi meget glade for på DTU: De beriger vores universitet og vores samfund.

En stor ros til PF for at tage et stort medansvar i udviklingen af vores universitet på dette punkt, bl.a. gennem studenterbladet Krydsfelt.

 

Et andet stort og vigtigt ’bevis’ på vores engagement blev officielt i december 2014: DTU blev institutionsakkrediteret – et kvalitetsstempel af vores uddannelser.

Jeg vil gerne rose alle i vores organisation for det udelte fokus, der er på at sikre vores kvalitetskultur.
DTU blev institutionsakkrediteret uden anmærkninger, fordi vores videnskabelige personale, teknisk-administrative personlae og ikke mindst vores studerende arbejder sammen om konstant at videreudvikle vores universitet.

 

Som jeg startede med: Det går åbenbart ufatteligt dårligt:

Der stilles fortsat konstant spørgsmål ved kvaliteten af de studerende og de uddannelser, som de tager. Og denne italesættelse gør mig vred.

Jeg ved, at DTU’s undervisere knokler nat og dag for at udvikle kvaliteten af uddannelserne.

Jeg ved, at DTU’s studerende er både flittige og målrettede.

Jeg ved, at DTU gør det godt!

 

Men debatten ser ud til at have bidt sig fast. Ja, den går i tomgang. Den er unuanceret. Den er generaliserende. Måske fordi det er en meget bekvem måde at undgå at tage fat på de virkelige problemer.

Debatten tegner et billede af studerende, som vi slet ikke kender på DTU. Og ingen må være i tvivl: Jeg tager på det kraftigste afstand fra debattens talen ned til de studerende i Danmark og især de studerende på DTU.

Kære DTU studerende: I gør det godt!

 

Og DTU’s medarbejdere gør det også godt, når det kommer til at forbedre og forny DTU’s studiemiljø. Både her og i Ballerup kan man glædes over de mange forbedringer og tiltag.

Studiemiljøet udvikles i tæt dialog med de studerende, og jeg vil gerne understrege, at DTU’s studerendes engagement er helt unikt:
De tager aktivt ansvar for sig selv og for andre. Ansvar for et godt universitet.

 

For DTU er et godt universitet. Et teknisk eliteuniversitet – i stadig udvikling. Vi arbejder alle hårdt på at opfylde DTU’s bestyrelses ambitiøse mål om, at vi skal være blandt Europas fem bedste tekniske universiteter i 2019.

Dét når vi ikke kun ved hjælp af dygtige og engagerede medarbejdere og studerende. Det kræver førsteklasses forskning. Det kræver nytænkning.

 

Værdien ”Nytænkning” er grundlæggende for DTU’s relevans for samfundet. Det er grundlæggende, da det er gennem nytænkning, at medarbejdere og studerende skaber helt ny viden – og skaber værdi.

 

DTU har haft et forrygende flot forskningsår – et fremragende mål for vores nytænkning:

Antallet af ISI publikationer er steget med 7 pct.

Antallet af citationer er steget med 17 pct. i forhold til året før.

Jeg vil også gerne understrege, at disse flotte resultater alene er nået, fordi alle - lige fra yngste ph.d.-studerende til den mest erfarne professor - alle bidrager til vores samlede forskningsresultater.

Resultaterne er mange: De strækker sig fra fundamentale erkendelser af grundforskningsmæssig karakter til udvikling af specifikke produkter, helt ude ved forbrugeren.

Kære fremragende forskere, I fortjener den allerstørste anderkendelse for jeres arbejde.

 

En af de centrale nyskabelser på forskningsfronten i 2014 var det nationale Oliecenter på DTU: Center for Olie og Gas – DTU.

 

Over de næste 10 år – og med 1 milliard kr. i finansiering fra Dansk UndergrundsConsortium – vil vi forske i en bedre udnyttelse af olieressourcerne fra den danske del af Nordsøen sammen med andre danske universiteter. Centeret vil også uddanne den næste generation af olieingeniører– og vi har brug for dem.

 

Jeg vil også gerne fremhæve, at vi på DTU i 2014 fik bevilliget ikke mindre end tre nye grundforskningscentre. En stor anerkendelse af vores dygtige forskere og en anerkendelse af den tekniske forsknings betydning som grundlagsskabende videnskab.

 

Alle disse og mange flere resultater er ikke mindst afhængige af state-of-the-art infrastruktur.

 

Flere af vores nye infrastrukturer står på DTU Risø Campus, hvor vi i 2014 blandt andet har åbnet et nyt laboratorium hos DTU Nutech. Den medicinske accelerator – strålekanonen – vil bl.a. hjælpe hospitalerne med at kunne udbyde den nyeste og bedste behandling så hurtigt som muligt.

Vi har også taget en ny supercomputer i brug – ja den var faktisk nr. 120 i verden ved sin åbning, og en ny forskningsvindmølle samt en national vindtunnel er på vej.

 

Og her vil jeg da nævne, at DTU har haft endnu større ambitioner med DTU Risø campus, lige siden vi første gang i 2008 bad om selveje for denne del af DTU. Argumenterne imod dette har været mange – og meget skiftende – men vi har endnu ikke set en afgørelse.

Det triste ved situationen er desværre, at fraværet af en beslutning i sig selv ender med at blive en beslutning. Ja, noget har faktisk ikke været så godt i 2014!

Jeg vil personligt hellere have et klart ja eller nej, så vi kan komme videre og skabe resultater i stedet for at bruge kræfterne på at argumentere i en uendelighed.


Men tilbage til infrastruktur, der også er en vigtig konkurrenceparameter i dysten om at tiltrække de bedste talenter, ligesom vores campus er.

 

Og vores campus undergår store forandringer i disse år:

Transforming DTU – kalder vi det. Fra 2010 til 2020 bruger vi 4,5 mia. kr. på at udbygge og renovere campus. Det er de mest omfattende byggeaktiviteter, siden vi flyttede her til Lyngby i 1970’erne.

Denne korte sekvens af vores nye Life Science byggeri giver et godt indtryk af byggeriet. Det vil stå færdigt i 2016 med arbejdspladser til flere end 900 medarbejdere og talrige studerende.

 

Life Science byggeriet er også en ny ramme for den udvikling, som DTU’s forskningsbaserede rådgivning står for: Når vi fysisk samler kræfterne omkring fødevarevidenskab, veterinærvidenskab, og videnskab indenfor de aquatiske ressourcer, opstår der ny synergi og nye muligheder.

 

Den forskningsbaserede rådgivning har i dag stor betydning på DTU – og også her leverer vi nytænkning.  DTU leverer ikke kun de afgørende dag-til-dag informationer, som myndighederne har brug for. DTU er også gået nye veje ift. rådgivning af regioner, kommuner, brancheorganisationer og virksomheder.

Samspillet er i konstant udvikling, og et af de seneste ”skud på stammen” er det nye Nordhavnsprojekt, EnergyLab Nordhavn, hvor DTU’s forskere skal være med til at sikre udviklingen af en ny højeffektiv og moderne bydel.

 

Nytænkning er også innovation – og også her sker der flotte fremskridt. Jeg vil gerne fremhæve indvielsen af DTU Skylab i september 2014. Faciliteterne, som I her ser bag mig, har alene i de sidste 4 måneder haft knap 21.000 gæster. Her skaber DTU’s studerende resultater og nye virksomheder i samarbejde med andre. Her skal lyde en særlig tak til de mange alumner, der som mentorer er med til at give vores unge kolleger en tiltrængt hjælpende hånd. Og det virker!

 

Sidste år fortalte jeg, at der var en stigning i DTU-viden baserede opstartsvirksomheder fra 9 i 2012 til 19 i 2013. Jeg er stolt over at kunne fortælle, at alene vores studerende i 2014 overgik dette tal og stod for ikke mindre end 20 opstartsvirksomheder. Og i alt blev der skabt ikke mindre end 51 nye virksomheder i 2014 med afsæt i viden og mennesker fra DTU.

 

Det er også relevant at fremhæve, at DTU i det forløbne år har indgået i alt 1.249 nye samarbejdsaftaler med virksomheder.

Ligeledes vil jeg gerne fremhæve, at virksomheder i SCION DTU skabte 220 nye jobs i 2014.

 

Men intet af det, vi opnåede i 2014 – hverken af det jeg har nævnt –
eller alt det, jeg ikke har nævnt, ville have været muligt uden vores sidste værdi: Troværdighed.

 

Virksomhederne ansætter vores kandidater, fordi de har troværdige kvalifikationer!

Vi kan kun skabe internationale forskningssamarbejder, når vi er troværdige!

Vi kan kun rådgive myndighederne, fordi vi er troværdige! Og – vi kan kun skabe innovation og nye arbejdspladser, fordi vores aktiviteter er troværdige!

 

DTU både kan og vil være centrale i samfundsudviklingen. En samfundsudvikling, hvor det handler om at skabe velstand og bedre rammer for hinanden. At være ingeniør handler om mennesker! 

 

Jeg håber at have delt et billede af et teknisk eliteuniversitet med jer.
Et universitet der skaber resultater.

 

Et DTU, hvor mennesker, virksomheder og offentlige organisationer kan finde en fremstrakt og kompetent hånd.

Et DTU, hvor vi sammen arbejder for at være til sand gavn for samfundet.

Et DTU med Engagement, Nytænkning og Troværdighed

 

2014 var et fantastisk år for DTU – og det fejrer vi i dag!
Tak for, at I vil fejre det med os!

 

Jeg skal herefter give ordet til Polyteknisk Forenings formand
Caroline Tromer Dragsdahl.