Årsfesttale 2018

Rektor Anders Bjarklevs tale ved årsfesten på Danmarks Tekniske Universitet fredag den 4. maj 2018.

Excellencer, ærede minister og samarbejdspartnere.

Kære gæster og kolleger, fantastiske studerende, mine damer og herrer.

Endnu et år glæder jeg mig over – sammen med Polyteknisk Forening – at byde velkommen til DTU’s årsfest 2018.

Lad mig starte med at ønske vores nye minister tillykke med udnævnelsen! Det glæder os på DTU, at du som en af dine første embedshandlinger deltager i vores årsfest: Vi ser frem til et godt samarbejde!


Hvis man ejer en smart phone, så har man, populært sagt ”the world at your fingertips”.

For nogle mennesker vil smart phonen dog blive en helt konkret håndsrækning ud i verden: En frihed til selv at lukke døren, at tænde for yndlingsprogrammet i fjernsynet, at slukke lampen ved et sovende barn.

DTU-studerende har nemlig udviklet en ny teknologi, så bevægelseshæmmede via øjenbevægelser foran mobilen kan gøre alt dette – og med tiden meget mere. Når man overfører teknologien til smart phonen, bliver der ikke længere brug for dyrt ekstraudstyr: Med øjenbevægelser kan den enkelte styre apps udviklet til smart home-teknologi – og så er teknologien tilgængelig for alle. Alt sammen på grund af en god ide til et bachelorprojekt – som nu er grundlaget for en startup, Obital.

Det er teknologi for mennesker.  DTU er teknologi for mennesker! Og det er livskvalitet. Det er værdi for den enkelte – og for samfundet!

Men Obital er ikke de eneste. Nordic Power Converters fik også en god ide til en højfrekvent strømforsyning til LED-belysning: En strømfordeler som er lettere, har 2-5 gange længere levetid og ikke mindst er 5 gange mindre end de nuværende strømforsyninger. Sådan en ’lille’ ting har også stor betydning for vores klima.

Eller hvad med EUPRY? UNICEF efterlyste en løsning til deres vacciner: De skal nemlig opbevares ved den helt rigtige temperatur for at virke. DTU-studerende lavede et trådløst overvågningssystem, så man kunne holde øje med, om vaccinerne fik det for koldt – eller måske især for varmt, for pilotprojektet var i Nigeria. Nu er EUPRY en stærk startup, som også holder styr på temperaturen hos de danske apoteker, hospitaler og laboratorier – så vores medicin faktisk virker, når vi skal have den!

DTU er teknologi for mennesker! Og teknologi fra DTU skaber værdi – masser af værdi.

De mest fantastiske opdagelser og opfindelser kan ikke gøre en forskel, kan ikke sikre vores sundhed, kan ikke forbedre vores miljø, kan ikke revolutionere vores liv, hvis de ikke forlader studiegruppen, forskningsprojekterne, laboratoriet, værkstedet… – hvis de ikke forlader DTU.

Siden 1999 har DTU stået bag mere end 1.700 nye virksomheder skabt af DTU-studerende, DTU-dimittender eller DTU-ansatte. Ja, I hørte rigtigt: 1.700 nye virksomheder! Fra 1999 til 2015 har disse virksomheder genereret over 5 mia. kr. i omsætning og, ikke mindst, over 2.500 nye jobs – lige fra produktionsmedarbejderen til den højt specialiserede forsker. Og vi forventer endnu flere nye jobs i de kommende år: For vi ser en stærk vækst i vores startups i disse år. Det glæder mig, og jeg er stolt på DTU’s vegne!

Ved årsfesten i 2012 gjorde jeg det klart, at DTU er ’Innovationens universitet’. Vi ser nu resultaterne af det lange seje træk med den stærke fælles udbygning af hele vores økosystem: Kurser, konkurrencer, sparring og matchmaking; kreative værksteder og faciliteter, DTU Skylab, inkubatorer og meget mere. Ja, netop i sidste uge blev DTU kåret som det mest innovative universitet 
i Norden og det 9. mest innovative universitet i Europa! Her skal også lyde en stor tak til vores samarbejdspartnere, sponsorer og bevillingsgivere: I er afgørende for, at vi får forskningen ud, hvor den gør gavn. I er helt afgørende for, at vi gør en forskel sammen.

Mere innovation og entreprenørskab er godt for DTU, for vores samarbejdspartnere, men så sandelig også for Danmark, ja for hele verden. Jeg må desværre også sige, at væksten kunne have været endnu større. Vi har eksempler på, at vores internationale ansatte på grund af lovgivningen har måttet opgive at starte eget firma – og dermed har vi i Danmark måttet sige farvel til vækst og nye jobs. Det er da for dumt.

Vores analyser viser, at vores internationale ansatte trods dette kæmper for at starte flere og flere virksomheder – om end vi ikke er på niveau med Silicon Valley, hvor næsten halvdelen af de nye virksomheder bliver stiftet af ikke-amerikanere. Men tænk hvilket vækstpotentiale vi kunne have her i Danmark, hvis vi kunne fjerne barriererne for vores internationale ansatte? Hvis vi bød dem velkommen i stedet for? 

Heldigvis er den lovgivning, som både gav dummebøder til hårdtarbejdende censorer og dårlige vilkår for vores startups under behandling for tiden  – og på vej til en ændring til det bedre: Vi er glade for, at der er politikere, der har lyttet til os – og handlet. For verden er ikke derude: Verden er her. Hvis vi skal begå os i den internationale konkurrence – som er vores grundvilkår – så skal vi kunne tiltrække og fastholde de bedste folk fra hele verden – som studerende, som forskere og som entreprenører – og give dem plads til at gøre det, de er bedst til! Sådan skaber vi endnu mere innovation – endnu mere entreprenørskab  – endnu mere værdi for samfundet.

I det hele taget, kære venner, er jeg stolt over den innovationskraft og det engagement som jeg ser på DTU – hos ansatte og studerende – hver evige eneste dag. Det afspejler sig i vores fortsatte imponerende udvikling: En fortsat stigende forskningsproduktion, flotte rankings, hele 10 bevillinger fra det Europæiske Forskningsråd, to nye grundforskningscentre, nye forskningsinfrastrukturer, store bevillinger til fremragende forskere inden for blandt andet antibiotikaresistens, materialer og kryptering og meget mere.

Det er også vores stadig stigende optag af studerende og vores nye digitale undervisningsplatform, DTU Learn. Det er vores stigende internationalisering i form af alliancer, samarbejder og projekter og udbredelsen af vores forskningsbaserede rådgivning til internationale myndigheder og organisationer – ja, til byer.

Samarbejdet finder hele tiden nye former. Vores engagementet er stort: Vi har nemlig en mission om at være til gavn for samfundet – og vi er os vores ansvar bevidst: Vi laver ikke teknologi for teknologiens skyld: DTU er teknologi for mennesker!

Kære studerende: På DTU mener vi, at det er vigtigt, at I prøver ting af – gør noget – får olie på fingrene så at sige. At I møder de stærke forskere og undervisere hver dag. At I byder ind på en optimeringsopgave i en virksomhed, udvikler en bæredygtig produktion, designer det nye plusenergihus.

I studerende – vores dimittender – ingeniørerne skal gå ud i samfundet, ud i verden, med en bevidsthed om den sammenhæng, I indtræder i. De færdigheder og evner som I har med fra DTU, og hvordan I vil bidrage til den fortælling, som er Danmark, ja, verden – nu og i fremtiden.

DTU’s styrke er jer studerende og jeres engagement, også i forskellige aktiviteter, råd og nævn uden for undervisningen og forskningen. Ja, tænk bare på vores uforlignelige PF!

Derfor er det også afgørende, at I, de studerende, fortsat skal sidde i vores studienævn: Hvis ikke I kan være vores medspillere i forhold til undervisningen, uddannelsen, kvaliteten og kompetencerne – hvem kan så?  Hvem sidder ellers i auditorierne, står med kolberne, måler modstanden, skriver koderne, tager prøverne, måler hvor effektiv lynaflederen er? Ja, ville et studienævn uden studerende overhovedet være et studienævn? 

For 50 år siden gik de studerende på barrikaderne. Det er der faktisk kommet meget godt ud af! Men grundtanken om medindflydelse synes nu at være kommet i modvind … Ja, jeg forstår det ikke.

Jeg må indrømme, at jeg i det forgangne år til tider godt har kunnet ønske mig lidt mere medvind på universiteternes vegne. Men – på DTU gør vi noget ved det! 

Her i april indviede vi Den Nationale Vindtunnel på DTU Risø Campus, en helt unik forskningstunnel: Her kan vi skabe op til 3 gange orkanstyrke – på 90 sekunder! Se det, mine ærede gæster, det er medvind!  Vi kommer til at storme derudaf! Ja, spøg til side – men det gør vi faktisk!

2017 var et stærkt år for DTU. En stor tak til jer alle for en helt fantastisk indsats!

I 2018 vil vi sammen på DTU – ansatte og studerende – fortsat forske og undervise, være innovative og entreprenante på højeste internationale niveau med det, som vi elsker højt: Nemlig, teknologi. DTU er teknologi for mennesker

Rigtig god årsfest!