>

Anna Rindorf

Professor, Sektionsleder

Anna Rindorf

Institut for Akvatiske Ressourcer

Sektion for Økosystembaseret Marin Forvaltning

Henrik Dams Allé

Bygning 201 Rum 050

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

35883378

ar@aqua.dtu.dk

0000-0002-4290-3983

Økosystembaseret rådgivning biodiversitet Fødenet Inkluderende forvaltning Menneskelige påvirkninger

Min forskning kombinerer viden om biologiske processer, avanceret statistik og samarbejde med interessenter i grænsefladen mellem natur-, samfunds- og økonomisk videnskab for at løse presserende udfordringer for økosystemforvaltning. Jeg nyder processen med at forstå økosystemer, sætte mål for deres tilstand og efterfølgende overveje, hvordan man tilpasser menneskelige aktiviteter for at nå erklærede mål. Jeg fokuserer mit arbejde på fire områder:Ændringer i økosystemet som følge af naturlig variation, bestandsdynamik og menneskelige påvirkningerUdvikling og brug af indikatorer for biodiversitet, fødevæv og pelagiske økosystemer, rovdyr- og byttedyrs vækst, fordeling af fisk i havet og mål for naturlig dødelighed Identifikation af mål for økosystemers tilstand og rådgivning for at nå disse mål, der er robuste over for økosystemændringer, ved at analysere indikatorer i økosystemmodeller og udvikle måder at håndtere afvejninger mellem forskellige målsætningerØkosystembaseret rådgivning, der er videnskabeligt funderet, afspejler bredere samfundsmæssige mål og kan gennemføres i praksis.