>

Anne-Marie Gøbel Thielsen

Institutsekretær

Anne-Marie Gøbel Thielsen

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi

DTU Construct Administration Team LKCA

Koppels Allé

Bygning 404 Rum 024

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

45251369

amgt@dtu.dk

Anne-Marie Gøbel Thielsen