>

Britt Bang Jensen

Sektionsleder

Britt Bang Jensen

Institut for Akvatiske Ressourcer

Henrik Dams Allé

Bygning 202 Rum 4230

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

abrj@aqua.dtu.dk

0000-0001-9536-9078