>

Kirstine Berg-Sørensen

Gruppeleder, Lektor

Kirstine Berg-Sørensen

Institut for Sundhedsteknologi

Ørsteds Plads

Bygning 349 Rum 106

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

kibs@dtu.dk

Kirstine Berg-Sørensen

0000-0002-9977-3980

biologisk fysik data analyse optisk manipulation cellemekanik

Kirstine Berg-Sørensen er lektor i biologisk fysik. Hendes tidligste forskningserfaring stammer fra kvantemekaniske og semi-klassiske modeller for laserkøling og kolde atomers fysik, mens hendes forskningsarbejde i de seneste år har været koncentreret om biologisk fysik, startende med en 6Mkr bevilling til etablering af Danmarks første optiske pincet, på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet. Indenfor biologisk fysik har hun specielt været interesseret i analyse og modellering af data fra enkelt-molekyle eksperimenter i såvel in vitro som in vivo systemer, med hovedvægt på eksperimenter udført med en optisk pincet, i eksperimentelle aktiviteter vedr. optiske fælder i mikrofluide systemer samt mikro-partikel-velocimetri målinger i forbindelse med f.eks. osmotisk drevet strømning, inspireret af planter, eller strømning nær strukturerede overflader, f.eks. hajhud. I øjeblikket søger Kirstine Berg-Sørensen at integrere optiske fælder og mikrometer store kvantesensorer i form af farvecentre i diamanter. Udover forskning og undervisning har Kirstine Berg-Sørensen på DTU i en fem-årig periode virket som kandidatstudieleder for Fysik og Nanoteknologi uddannelsen. Forskningsgruppe Yderligere information om forskningsaktiviteten i forskningsgruppen Magnetic Resonance by Optics.