>

Lena Kristina Carlberg

Administrationschef – Økonomi og Projekter

Lena Kristina Carlberg

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi

DTU Construct Administration Team LKCA

Koppels Allé

Bygning 404 Rum 020

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

45254156

lkca@dtu.dk

Lena Kristina Carlberg

0000-0002-3882-3139