>

Maria Faragò

Studerende

Maria Faragò

Studerende

Bygning Rum

s142093@student.dtu.dk

0000-0001-5924-1317

Vurdering af miljøpåvirkninger og LCA vandressourcer genvindings anlæg socioøkonomisk vurdering spildevandsrensning

Maria Faragó er ph.d.-studerende ved Institut for Vand og Miljøteknologi på DTU.  Hun har arbejdet inden for bæredygtighedsvurdering af byvandsystemer, især med evaluering af CO2-fodaftryk, livscyklus analyse og eco-efficiency metode. Hendes ph.d.-projekt fokuserer specifikt på kvantificering af miljømæssige og socioøkonomiske påvirkninger af vand- og spildevandsressourcer genvindingsanlæg. . Projektet er i samarbejde med de danske vandforsyninger Aarhus Vand, BIOFOS og VandCenter Syd