Innovationsprocesser

DTU tilbyder virksomheder flere forskellige muligheder for at samarbejde om innovationsprojekter.

DTU har et af de mest veludbyggede og sammenhængende økosystemer for innovation og entreprenørskab blandt tekniske universiteter i Europa.

Vi arbejder på at udvikle netværk og tilbud til virksomheder og samarbejdspartnere, så aktuelle udfordringer blive sat i spil i innovationsprocesser med forskere og studerende. Det sker på alle DTU´s institutter og på innovationshub´ene DTU Skylab og DTU Link på Risø Campus.

DTU Skylab danner også rammen om en lang række initiativer og projekter, der giver startups mulighed for støtte gennem funding og forretningsudvikling i tæt samarbejde med eksperter og eksterne virksomheder.

Uddannelse

Uddannelse og forskning i entreprenørskab og innovation er forankret i DTU Entrepreneurship - Center for entrepreneurskab i teknologi. Centeret udvikler DTU´s uddannelser og kurser om entreprenørskab, som i vid udstrækning er praksisorienterede og foregår i et tæt samarbejde med virksomheder og erhvervsliv.

Centeret forsker i entreprenørskab med fokus på bæredygtighed, digitalisering og didaktik.  Forskningsresultaterne indgår i et vedvarende lærings-loop med uddannelserne og praksis.

Partnerskaber

DTU indgår mere end 600 samarbejdsaftaler om året. DTU Partnerships formidler kontakten mellem universitet og erhvervsliv og hjælper virksomheder med at finde vej til de rigtige mennesker på DTU. Virksomheder kan samarbejde med forskere om udvikling af nye produkter, optimering af produktionen eller ved videnskabelige undersøgelser.

DTU Partnerships tilbyder samtidig fleksible pakkeløsninger, der gør det let at starte et samarbejde.

Samarbejde

Forskningssamarbejder mellem virksomheder og DTU forskere resulterer ofte i innovative løsninger for de involverede virksomheder.

Processen med at beskytte de teknologiske landvindinger fra disse projekter, og dermed give virksomhederne en konkurrencemæssig fordel, varetages af DTU Tech Transfer og udmønter sig i licensaftaler eller andre kommercielle aftaler mellem virksomheden og DTU.

Kommende nye startup-virksomheder baseret på viden fra DTU får støtte og hjælp til at modne projekter kommercielt af DTU Tech Transfer.

Forretningsudvikling

Når startups har etableret selskab er Futurebox stedet, hvor de matches med mentorer, investorer og business developers i både inkubation og acceleration.

Futurebox er det eneste innovationshus i Danmark dedikereret til deep techstartups med adresse på DTU campus. Her kan startups udvikle deres teknologier, få hjælp til produkt- og forretningsudvikling og til at komme hurtigt på markedet med deres industriløsninger.

Futurebox lægger også hus til Danish Tech Challenge, som er Danmarks mest intense og ambitiøse acceleratorprogram for hardware-startups.

DTU´s økosystem for innovation rummer også faciliteter på DTU Diplom i Ballerup, og startup-virksomheder har mulighed for at ansøge om et lejemål i DTU Science Park.

Kontakt

Karina Skydt

Karina Skydt PA & Kommunikation

Kontakt

Peter Munkebo Hussmann

Peter Munkebo Hussmann Administrationschef, DTU Skylab

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Peter Jespersen
Head of Incubation
pj@dtusciencepark.dk
+45 40 61 05 76