Materialer og processer for industrielle anvendelser

mandag 28 maj 12
|
DTU samarbejder med Dansk Industri og en række virksomheder om et sektorudviklingsprojekt om materialer og processer for industrielle anvendelser. 

På baggrund af drøftelser mellem DTU forskere og virksomheder sætter projektet fokus på følgende fem temaer:

  • Materialer udsat for ekstreme påvirkninger
  • Skræddersyede overflader
  • Sammenføjninger
  • Alternative materialeløsninger og procesløsninger
  • Biomaterialer

Projektet har til formål at analysere virksomhedernes udfordringer på materialeområdet og vise veje til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne gennem forsknings- og udviklingsprojekter.

 

Andre aspekter som behov for nye uddannelser, testfaciliteter mv. berøres også i det omfang, det er relevant. Analysearbejdet forventes afsluttet efteråret 2012, hvorefter konkrete tiltag igangsættes.

 

Læs rapporten "Materialer og processer for industrielle anvendelser" (PDF)