Rengøringsteknologier og -processer på danske mejerier og slagterier

mandag 28 maj 12
|

Kontakt

Dorthe Skovgaard Lund
Projektleder
AFRI
21 36 26 97
DTU har i samarbejde med Landbrug og Fødevarer gennemført et sektorudviklingsprojekt i 2011 omkring rengøringsteknologier og –processer på danske slagterier og mejerier.

Rengøring er en forudsætning for høj fødevaresikkerhed og derved et vigtigt element i fødevareindustriens konkurrenceevne. Men rengøring kræver store omkostninger i form af arbejdskraft, energi, vand og tabt produktivitet, når produktionsudstyret rengøres. Det vurderes, at 20 % af slagteriernes og mejeriernes driftsomkostninger kan relateres til rengøring. Mere effektive rengøringsteknologier og –processer kan derfor medvirke til at styrke produktiviteten og konkurrenceevnen i den danske fødevaresektor.

 

Danish Crown, Rose Poultry og Arla har deltaget i projektet sammen med forskere fra henholdsvis DTU Miljø, DTU Kemiteknik, DTU Mekanik og DTU Nanoteknologi. I alt har cirka 25 personer indgået i arbejdet. Arbejdsgrupperne har set nærmere på fire temaer inden for området:

  • Vandteknologier
  • Kemikalier og rengøringsmidler
  • Materialer, overflade- og procesudstyr
  • Overvågning og beslutningsstøtte

Arbejdsgruppens anbefalinger kan læses i rapporten: 'Rengøring på slagterier og mejerier i Danmark - Udvikling af fremtidens effektive, ressourcebesparende teknologier'. Rapporten tilsendes ved kontakt til dslu@adm.dtu.dk, så længe lager haves.

class="normal" style="margin: 0px;">