Programleder Maria Wass-Danielsen

Fremtidssikret trafikudbud

tirsdag 30 sep 14
|

Kontakt

Jan Eiersted Molzen
Kontorchef, Offentligt og privat samarbejde
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 71 27

I stedet for en traditionel projektkonkurrence valgte Københavns Kommune at forberede sit kommende udbud af intelligente transportsystemer gennem Offentlig-Privat Innovation (OPI).

”Udviklingen af teknologi til brug for intelligente transportsystemer går rivende hurtigt. Derfor kunne vi risikere, at teknologien allerede var løbet fra os, når vi var færdige med en testperiode på for eksempel et halvt år.”

Sådan begrunder programleder Maria Wass-Danielsen, Københavns Kommune, at kommunen indbød en række partnere, blandt dem DTU, til et OPI-forløb (Offentlig-Privat Innovation). Forløbet varer et halvt år.

”Det hele skal ende med et helt almindeligt funktionsudbud. Men OPI-forløbet sikrer, at udbuddet er fremtidssikret.”

Rumteknologi anvendt på gadeplan

Programlederen ser desuden en anden fordel:

”Når du laver en projektkonkurrence, er det op til deltagerne at finde sammen i teams. Gennem OPI har vi haft mulighed for selv at plukke de partnere, som vi vurderede kunne være interessante at sætte sammen. Det har skabt nye samarbejdsrelationer. Der har været god energi og stor innovationshøjde. Det kan man også se på, at der har været høj deltagelse ved de workshops og andre møder, vi har holdt,” siger Maria Wass-Danielsen og tilføjer, at deltagerne naturligvis ikke vil være sikret en fortrinsstilling, når det egentlige udbud kommer til sin tid.

"Gennem OPI har vi haft mulighed for selv at plukke de partnere, vi vurderede kunne være interessante at sætte sammen. Det har skabt nye samarbejdsrelationer."
Maria Wass-Danielsen

DTU’s deltagelse i projektet er koordineret af professor Per Høeg, DTU Space.

"På DTU Space er vi blandt andet involveret i udnyttelse af det kommende europæiske system for satellitpositionering, Galileo. Mange af de samme algoritmer, som bruges til behandling af satellitdata, kan bruges i forbindelse med intelligente trafiksystemer. Det giver god mening for os, at noget, som vi udvikler i forbindelse med europæisk rumteknologi, også kan finde anvendelse på gadeplan i København,” forklarer Per Høeg.

Han forventer samtidig et forskningsudbytte for DTU:

”Når du først kommer i gang med at indføre nye løsninger i praksis, opdager du altid, at der var noget, som du ikke havde tænkt på. På den måde vil det københavnske projekt helt sikkert inspirere os til at gå i dybden med nye forskningsemner.”

Blik for fremtidens ingeniører

I Københavns Kommune betragter Maria Wass-Danielsen DTU’s medvirken som helt central for OPI-projektet:

”Først og fremmest er det DTU, der kommer med den dybe forskningsmæssige indsigt i selve de teknologier, som er tilgængelige for intelligente trafiksystemer. Desuden har vi brug for DTU, når der skal samles op på de tests, der bliver gennemført. Især skal vi sikre os, at der bliver skabt et tilstrækkeligt datagrundlag, så man kan få resultater, der holder statistisk.”

Programlederen tilføjer, at kommunen også samarbejder med DTU om trafik i andre projekter.

”I øjeblikket hjælper DTU Transport os med et projekt om økonomikørsel for lastbiler, altså om grøn bølge i trafikken for lastbilerne. Generelt er DTU en spændende samarbejdspartner for os. Vi tilbyder også praktikplads til studerende på DTU. Det skal ikke være en hemmelighed, at vi ser samarbejdet med DTU som en måde at gavne vores fremtidige rekruttering. Vi ønsker, at de studerende får indblik i, at vi arbejder meget innovativt i Københavns Kommune. Vi håber, at de oplever Københavns Kommune som en attraktiv arbejdsplads, når de skal ud at vælge job.”