rør

Big Data fra jord til bord – Sådan kan Big Data styrke dansk landbrug og fødevareindustri

torsdag 29 okt 15
|

Kontakt

Mads H Odgaard
Chefkonsulent
AFRI
26 25 80 52

Kontakt

Bjarne Kjær Ersbøll
Professor, Sektionsleder
DTU Compute
45 25 34 13

DTU har sammen med SEGES/Landbrug & Fødevarer og DI Digital kortlagt potentialet for innovation og vækst i fødevaresektoren ved at udnytte Big Data. Potentialet er beskrevet i rapporten ”Big Data fra jord til bord”.

Konkret er det beskrevet, hvad der skal til for at realisere potentialet i Big Data inden for svineavl, kvægbrug og fjerkræavl. Rapporten indeholder et katalog af mulige forsknings- og udviklingsprojekter og et sæt anbefalinger, der kan accelerere udviklingen af den danske fødevaresektor.

Arbejdet er udført med deltagelse af SEGES/Landbrug & Fødevarer og DI Digital og førende eksperter fra DTU Compute, DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet, DTU Systembiologi og DTU Management Engineering.

Læs sektorudviklingsrapporten.
Læs pressemeddelelse om sektorudviklingsrapporten.
Summary of the findings and conclusions of the BIG 1 report