Ingredienssektorrapport

Ingredienssektorudviklingsprojekt

torsdag 11 feb 16
|

Kontakt

Ane Holck
Specialkonsulent
DTU Compute
25 16 14 10

Kontakt

Egon Bech Hansen
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 03

DTU, Dansk Industri og Landbrug & Fødevarer har forenet kræfterne om et sektorudviklingsprojekt, der skal medvirke til, at den danske ingrediensbranche også kan være globalt førende indenfor eksisterende samt nye områder i fremtiden - til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Ingredienssektorudviklingsprojektet skal identificere forsknings- og innovationsbehovene hos både flagskibene og vækstlaget indenfor fødevarer og foder i den danske ingredienssektor og komme med forslag til mulige løsninger.

Ingrediensprojektet er afsluttet i December 2016 med vedlagte rapport.