Smarte Energisystemer - pære med blad indeni

Sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer

tirsdag 06 nov 18
|

Kontakt

Henrik Madsen
Professor, Sektionsleder
DTU Compute
45 25 34 08

Kontakt

Jacob Østergaard
Professor, Centerleder
DTU Elektro
45 25 35 01

Kontakt

Poul Erik Morthorst
Professor
DTU Management
46 77 51 06

Kontakt

Mads H Odgaard
Chefkonsulent
AFRI
45 25 12 48
DTU er sammen med Dansk Byggeri, Dansk Energi, FRI, Dansk Fjernvarme, Dansk Gasteknisk Center a/s og DI Energi i færd med at gennemføre et sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer.

Det strategiske hovedformål med projektet er at fremme forretningsudvikling af Smarte Energisystemer og derigennem accelerere den grønne omstilling i Danmark og internationalt baseret på forskningsbaseret viden om følgende fem hovedtemaer:

  • Digitalisering i energisystemet
  • Fleksibilitet og integration af energisystemer
  • Robusthed (resilience) af energisystemer, herunder cyber-fysiske energisystemer
  • Tilpasning af rammebetingelser
  • Udvikling af innovationssystemet, særligt om iværksætteri, internationalisering og eksport af smarte energiløsninger og udvikling af nye generationer af test- og demonstrationsprojekter.

Dermed udvikles grundlaget for en ny national styrkeposition inden for Smarte Energisystemer.

De konkrete mål med projektet er at:

  • Skærpe profilen, synligheden heraf og samtænke forskning i Smarte Energisystemer
  • Udvikle nye realiserbare og fokuserede visioner der for forskning rækker til 2030 og 2050 og for innovation rækker til 2023
  • Skabe en fælles forståelse og ejerskabsfornemmelse blandt forskere på DTU og blandt virksomheder, brancheforeninger, forsyningsselskaber og offentlige myndigheder for visionerne og temaerne og for nødvendige handlinger fra medlemmer af økosystemet for at realisere potentialerne i visionerne og temaerne
  • Udarbejde en sektorudviklingsrapport om Smarte Energisystemer i samarbejde med relevante virksomheder, brancheforeninger, forsyningsselskaber og offentlige myndigheder, som beskriver forskningsmuligheder og –udfordringer inden for disse visioner og temaer og kommer med anbefalinger til handlinger hos medlemmer af økosystemet.

Deltagerne er: DTU Byg, Compute, Elektro, Energi, Fotonik, Fysik, Management Engineering, Mekanik, Vind og UNEP og øvrige interesserede DTU institutter samt DTU AFR og AIS og Dansk Byggeri, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Gasteknisk Center a/s, DI Energi og FRI.

Læs rapporten om Smarte Energisystemer.
Læs UK Summary of DTU Sector Development report about Smart Energy Systems.

Læs One-pager om sektorudviklingsprojektet om Smarte Energisystemer.