vand

Sektorudviklingsprojekt om vand

mandag 25 mar 19
|

Kontakt

Mads H Odgaard
Chefkonsulent
AFRI
26 25 80 52

Kontakt

Peter Steen Mikkelsen
Professor, Head of Outreach
DTU Miljø
45 25 16 05
Water DTU har sammen med bl.a. Dansk Industri og Foreningen af Rådgivende Ingeniører gennemført et sektorudviklingsprojekt om vand.

Formålet med projektet er at identificere virksomheders, forsyningsselskabers og myndigheders teknologiske udfordringer inden for afgrænsede aspekter af vandteknologi og vurdere, hvilken DTU forskning der er behov for givet de teknologiske udfordringer.

De konkrete mål med projektet har været:

  • At skabe en fælles forståelse og ejerskabsfornemmelse i Water DTU og i blandt eksterne samarbejdspartnere for nye forskningspotentialer og for nødvendige handlinger fra medlemmer af økosystemet for at realisere potentialerne
  • At give DTU en klar profil udadtil på forskning i vandteknologi og positionere DTU ift. eksisterende og kommende calls i fonde og programmer
  • At udarbejde en sektorudviklingsrapport med beskrivelse af DTU forskning ”rundt om hjørnet” og anbefalinger herfor.

Deltagerne i projektet er: Deltagerkredsen i Water DTU (DTU Aqua, DTU Byg, DTU Compute, DTU Energi, DTU Food, DTU Fotonik, DTU Kemiteknik, DTU Management, DTU Mekanik, DTU Miljø, DTU Nanotech), øvrige interesserede DTU institutter samt Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling på DTU, DI, FRI og en række eksterne parter.

Læs sektorudviklingsrapporten om vandteknologi, "Lad vand og data strømme" og Eksempelsamling.
Læs nyheden om sektorudviklingsrapporten "Digitalisering kan være lokomotiv for nye vandteknologier".
Læs "DTU Sector Development project about Water Technology – Let Data and Water Flow" – UK Summary.