Bioøkonomi forklaret

Sektorudviklingsprojekt om bioøkonomi

onsdag 18 sep 19
|

Kontakt

Simon Bolwig
Seniorforsker
DTU Management
45 33 53 19

Kontakt

Lene Lange
Professor
DTU Bioengineering

Kontakt

Anne Nygaard Tanner
Lektor
DTU Management
45 33 53 18

Danmark har chancen for at blive det første land med en reel cirkulær bioøkonomi, hvor alle bioressourcer anvendes og genanvendes bæredygtigt og effektivt på tværs af sektorer.  Det er en af konklusionerne i rapporten ’Bioøkonomiens maskinrum’. Her har DTU sammen med virksomheder, brancheorganisationer og myndigheder afdækket, hvordan man kan bruge teknologi til at indfri bioøkonomiens potentiale og styrke den danske konkurrenceevne.

Bioøkonomiens maskinrum rapport

Læs hele rapporten Bioøkonomiens Maskinrum her.

Læs “The engine room of the Bioeconomy - towards a sustainable and circular bioeconomy in Denmark" – UK Summary.

Formålet med DTU’s sektorudviklingsprojekt om bioøkonomi er at identificere samfundsudfordringer og virksomheders teknologiske udfordringer på kort og lang sigt inden for afgrænsede aspekter af bioøkonomien og vurdere, hvilken DTU forskning der er behov for, og hvor DTU i samarbejde med omverdenen kan skabe positiv impact til gavn for samfundet.

Bioøkonomi går på tværs af sektorer og brancher og omfatter produktion af fornybare biologiske ressourcer samt udnyttelsen af sidestrømme og restprodukter til højværdiprodukter inden for fødevarer, foder, biobaserede materialer, kemikalier, kosmetik, medicinalvarer og energi.

Projektet skal fostre samarbejde på tværs af DTU’s institutter og eksterne samarbejdspartnere om nye forskningspotentialer, nye værdikæder og fælles handlinger for at løse konkrete samfundsudfordringer med udgangspunkt i bioøkonomien.

Projektet vil være med til at udvikle DTU’s profil udadtil på forskning i bioøkonomi, give en strategisk retning og positionere DTU i forhold til danske og internationale fonde og programmer. Der er udarbejdet en sektorudviklingsrapport om bioøkonomi med tendenser og anbefalinger i samarbejde med relevante virksomheder, organisationer og andre interessenter i sektoren.

Sektorudviklingsprojektet gennemføres af DTU Management Engineering, DTU Kemiteknik, DTU Bioengineering og DTU AIS, med øvrige interesserede institutter på DTU. DTU har fået viden og cases fra virksomheder og organisationer. Udover direkte input fra virksomhederne har DTU trukket på DI og Landbrug og Fødevarer, der har deltaget aktivt i arbejdet med projektet.

Deltagende DTU-institutter:
DTU Aqua: Sektionsleder Dennis Lisbjerg og forskningsassistent Christian Riisager-Simonsen
DTU Bioengineering: Professor, Institutleder Bjarke Bak Christensen
DTU Biosustain: Gruppeleder Solange I. Mussatto og forsker Sheila Ingemann Jensen
DTU Compute: Professor, vicedirektør Jan Madsen
DTU Fødevareinstituttet: Lektor Timothy John Hobley og professor Charlotte Jacobsen
DTU Kemiteknik: Professor Lene Lange og seniorforsker Jesper Ahrenfeldt
DTU Management Engineering: Gruppeleder Simon Bolwig og adjunkt Anne Nygaard Tanner
DTU Mekanik: Lektor Røngaard Clausen
DTU Miljø: Professor Irini Angelidaki og post doc Borja Valverde Pérez
DTU Veterinærinstituttet: Leder af Life Science og Bioengineering Innovation Thomas Kledal