Cirkulær økonomi

Sektorudviklingsprojekt om Cirkulært Byggeri

onsdag 02 okt 19
|

Kontakt

Lisbeth M. Ottosen
Lisbeth M. Ottosen
Professor
Sektoionsleder
DTU Byg

Mobil: 51 50 00 40
lo@byg.dtu.dk

Kontakt

Mads H. Odgaard
Mads H. Odgaard
Chefkonsulent
Afdeling for
Innovation og
Sektorudvikling

Mobil: 26 25 80 52
maod@dtu.dk

DTU er sammen med Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri, DI Byg, FRI og SEGES/Landbrug & Fødevarer i færd med at gennemføre et sektorudviklingsprojekt om Cirkulært Byggeri.

Hovedformålet med sektorudviklingsprojektet er at identificere virksomheders teknologiske udfordringer ifm. transformationen mod en cirkulær økonomi inden for byggeriet og vurdere, hvilken DTU forskning der er behov for givet de teknologiske udfordringer.

Fokus vil for det første være på forskning og innovation inden for en række deltemaer, som vil blive kvalificeret i sektorudviklingsprojektet:

 • Den brændende platform i Danmark og internationalt. Hvor er det største behov/de største muligheder i Danmark og internationalt i transformationen til cirkulært byggeri?
 • Recirkulering af ressourcer
 • Bygningsdesign og totaløkonomi
 • Ledelse af byggeprocesser i værdikæden, herunder bygningspas, materialepas og udvikling af markeders/skalering/standardisering
 • Digitalisering, datainfrastruktur og ICT systemer
 • Cirkulært byggeri i et by- og regionaløkonomisk perspektiv
 • Rammebetingelser, herunder incitamentstrukturer, udbudsregler og forholdet mellem risiko/ansvar

Fokus vil for det andet være på at skabe en hel basal forståelse af sektoren ved at:

 • Udvikle begreber og definitioner på nødvendige men endnu ikke eksisterende parametre
 • At beskrive sektoren på helt almindelige parametre som omsætning, eksport, markedsandele, andel af høj- og lavværdiprodukter, gennemslagskraft af forskning mv., såfremt de relevante data eksisterer

De konkrete mål med projektet er at:

 • Udvikle nye realiserbare visioner, der bringer forskning i cirkulært byggeri videre ud over velafprøvede temaer og ind i nye temaer, og som bringer nye perspektiver på eksisterende temaer.
 • Udvikle generiske forskningstemaer inden for cirkulært byggeri og udvikle mere sammenhængende uddannelsesforløb end i dag, inkl. efteruddannelse.
 • Definition og afgrænsning af forskning på DTU ift. anden forskning i ind- og udland.
 • Skabe en fælles forståelse og ejerskabsfornemmelse blandt forskere på DTU og blandt virksomheder, brancheforeninger og offentlige myndigheder for temaerne og for nødvendige handlinger fra medlemmer af økosystemet for at realisere potentialerne i temaerne.
 • Udarbejde en sektorudviklingsrapport om cirkulært byggeri i samarbejde med relevante virksomheder, brancheforeninger og offentlige myndigheder, som beskriver forskningsmuligheder og –udfordringer inden for disse temaer og kommer med anbefalinger til handlinger hos medlemmer af økosystemet.

Deltagerne i projektet er DTU Aqua, DTU Byg, DTU Compute, DTU Diplom, DTU Fotonik, DTU Kemiteknik, DTU Management, DTU Mekanik, DTU Miljø, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri, DI Byg, FRI og SEGES/Landbrug & Fødevarer.

Læs sektorudviklingsrapporten her.