Tyra Vest i Nordsøen, 2009. Foto: Mærsk Olie & Gas

Nyt forskningscenter skal accelerere olie- og gasforskning

torsdag 12 sep 13

Kontakt

Dan Jensen
Strategisk Rådgiver
APR
45 25 10 30

Dansk Undergrunds Consortium

  • Maersk Oil
  • Shell
  • Chevron
  • Nordsøfonden

Indvindingen af olie og gas i Nordsøen kan øges i eksisterende felter, men det kræver ny viden og ny teknologi. Denne udfordring kan tackles af nyt, nationalt forskningscenter med hovedsæde på DTU.

Med et nyt forskningscenter kan Danmark samle kræfterne for at opnå en bedre udnyttelse af landets olie- og gasforekomster i Nordsøen. I dag indvindes i gennemsnit 28 procent af de danske olie- og gasreservoirer.

Centret etableres på baggrund af en aftale mellem regeringen og Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og finansieres af DUC-partnerne. Drøftelser af etableringen pågår i øjeblikket mellem DTU, Maersk Oil og de øvrige parter i DUC.

Ud over forskning bliver uddannelse også en vigtig opgave for centret. Det overordnede mål er at øge antallet af højt kvalificerede personer til den danske olie- og gasindustri. Centret skal bl.a. stå for etablering af nye kandidatuddannelser samt kurser i samarbejde med landets øvrige universiteter.

Fire indsatsområder

Forskningscentret vil samle forskere fra DTU, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, GEUS, samt en række udenlandske eksperter, der på tværs af faglig ekspertise skal fokusere på fire indsatsområder, som har en central betydning, hvis man skal øge indvindingen af olie og gas i Nordsøen: 

  1. Karakterisering af olie- og gasreservoirer
  2. Øget olie- og gasindvinding
  3. Bore- og produktionsteknologi
  4. Produktionsfaciliteter og materialeteknologi

I tilknytning til forskningscentret etableres en Technology Application Workgroup, som skal sikre, at der med centret sker en teknologioverførsel fra forskere til industri. Det er vigtigt, at den nye viden og de nye teknologier, der skabes i forskningscentret, bliver overført til industrien for at opnå den øgede indvinding i Nordsøen.

Centret forventes at blive indviet i 2014, og når det er fuldt etableret, vil det beskæftige op mod 100 mennesker.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

DHRTC processes

Søren Nielsen - CTR 4

Vis flere